2024.02.21

VIII. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium
Szombathely – Nagyrákos, 2024. május 31. – június 2.

Korábban is voltak törekvések – például a stilisztikában – valamennyi, vagy legalábbis több művészeti ágra kiterjedő egységes szemléletmódra (pl. Török Gábor munkásságában). A szimpózium célja a különböző (régi és újabb) művészeti ágak alkotásainak közös és sajátos (nem verbális és verbális „nyelvének” megközelítése. A műalkotások „nyelvében” közös szimbolizáció (metaforizáció), valamint a befogadási (jelentésalkotási) folyamatok és a profán epifánia, másként katarzis során a közös és sajátos jelenségeinek megismerése, feltérképezése. A téma antropológiai, szemiotikai, pragmatikai irodalom- és nyelvelméleti megközelítésének célja a művészeti létmód (különös tekintettel az irodalom, a színház és a film „nyelvének”) tudatosabb megértése – ezzel is kapcsolódva Józsa Péter munkásságához.

Jelentkezés előadáscímmel és rövid kivonattal 2024. április 30-ig: magyszemtars@gmail.comÚj hozzászólás