A szemiotika oktatása

MTA Szemiotikai Munkabizottsága – MSZT – ELTE, 2015. június 12.

A konferenciáról szóló beszámolót itt olvashatják.