2023.09.16

Végleges konferenciaprogram

Rendezők:
Magyar Szemiotikai Társaság – Dobó István Vármúzeum, Eger – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar, Kommunikációtudományi Kutatócsoport
Eger, 2023. október 6–8.
Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, nyelvészeti, irodalmi, művészeti) konferencia

Szervezőbizottság: dr. Balázs Géza egyetemi tanár, SZFE, az MSZT főtitkára – dr. H. Tomesz Tímea egyetemi docens, EKKE – dr. Pölcz Ádám egyetemi docens, ELTE TÓK, az MSZT titkára, dr. Voigt Vilmos professor emeritus, ELTE, az MSZT elnöke

Az előadások mindenki számára nyilvánosak és ingyenesek! A szervezőbizottság a programváltozás jogát fenntartja.

  1. október 6. (péntek) Dobó István Vármúzeum, Dobó-bástya, konferenciaterem, Eger

Elnök: Balázs Géza

16.00 Voigt Vilmos (professzor emeritus, ELTE, a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke) köszöntője
16.15 Szűts Zoltán (egyetemi docens, dékán EKKE): Köszöntő és megnyitó előadás: Könyv-e a könyv, ha digitális?
17.00 Vasné Tóth Kornélia (tudományos kutató, OSZK): A könyves kultúra tanúi, a heraldikus ex librisek prezentatív szimbolikája

  1. október 7. (szombat) Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 1. emelet

9.00—10.30 Elnök: Pölcz Ádám

Bókay Antal (egyetemi tanár, PTE): A könyv performatív létezésfeltételei – az írás és olvasás
Balázs Géza (egyetemi tanár, SZFE, PKE): Trilógiák
Deák-Sárosi László (főmunkatárs, OSZK): Vers, szövegvers, hangvers, képvers
Molnár Csilla (egyetemi docens, SoE) – Márfai M. László (egyetemi docens, SoE): A könyv mint labirintus és metafora

10.30—11.00 Szünet

11.00—12.30 Elnök: Büky László

Terdikné Takács Szilvia (tanár, szakértő, SE, PKÜ): Kisded titulógia pixelekben (Könyvcím-szemiotika)
Minya Károly (főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem): Könyv, dráma, szövegkönyv
Már Orsolya (tanár, Antos János Általános Iskola): Romániai ábécéskönyvek a 2000-es években

14.00—15.30 Elnök: H. Tomesz Tímea

Kiss Gábor (igazgató, Tinta Kiadó) A szótár metamorfózisa: glosszáktól a komplex online szótárig, azaz átlépés a két dimenzióból a harmadikba
Vesszős Balázs (egyetemi adjunktus, Nyíregyházi Egyetem): Az idegen nyelvi tankönyvek változása: múlt és jelen
Gráfik Imre (ny. múzeumigazgató, Savaria Múzeum): A könyv és ruhája (Vizuális szemiotikai jegyzetek)

15.30—16.00 Szünet

16.00—18.00 Elnök: Terdikné Takács Szilvia

Bernáth András (egyetemi adjunktus, SZTE): Shakespeare könyvben: az első fólió (1623) jelentősége napjainkban
Riszovannij Mihály (kutató, Salzburgi Egyetem): A YIVO Enciklopédia és a magyar zsidó kultúra láthatósága
Tuba Márta (tanár, ÉGGÁI): Oscar Wilde mesekönyvei
Dallos Edina (egyetemi adjunktus, ELTE BTK): Ïrq bitig – egy ótörök jóskönyv
Ortutay Katalin (egyetemi docens, PE): Kié a könyv? Szerzők, kiadók jogai a könyvnyomtatás megjelenésével

18.00 A Színházszemiotika című könyv bemutatója

  1. október 8. (vasárnap) Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 1. emelet

9.00—10.30 Elnök: Bókay Antal

Büky László (ny. egyetemi tanár, SZTE): A könyv szó irodalmi használatához (XIII-XX. század)
Zágorec-Csuka Judit (igazgató, Knjižnica in Kulturni center Lendava/Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ): Gondolatok Kultsár György „Az halálról való készöletről rövid tanóság” című, 1573-ban Alsólendván kiadott prédikációs könyvéről
Mózes Gergely (EKKE, SZFE): Az írott források és a hang „szerepváltozása” a kortárs történelmi animációs dokumentumfilmek fikciós jeleneteiben

1030—11.00 Szünet

11.00—12.30 Elnök: Gráfik Imre

Bessenyei Ágnes (könyvtáros, OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár: A Nemzeti Színház XIX. századi szövegkönyvei az Országos Széchényi Könyvtárban
Vitéz Ferenc (főiskolai docens, Debreceni Református Hittudományi Egyetem): Könyv mint az emlékezet és a képzelet meghosszabbítása
Izsák-Somogyi Katalin (doktorandusz, PPKE JÁK): Jogalkotás vs. történelemértelmezés – az emlék(ezet)törvények szemiotikai elemzésének jogbölcseleti kérdéseiről

Zárszó, a 2024. évi konferencia témájának megjelölésével

Elérhetőségek: magyszemtars@gmail.com
Telefon: 30/318-9666Új hozzászólás