2017.08.23

Semiotica Agriensis 16.

Eger, Dobó István Vármúzeum — Eszterházy Károly Egyetem 

2017. szept. 29. péntek (Helyszín: Dobó István Vármúzeum, Egri vár)

13.00 Köszöntők

Szakmai megnyitó: Voigt Vilmos (ELTE–MSZT)

Plenáris előadások

13.30 Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE): Az idő: tapasztalat, fogalom, jel (plenáris előadás)

14.00 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (MTA TK SZI–MOME): Az idő szemiotikájához

14.30 Voigt Vilmos (ELTE–MSZT): Az óra (mint tárgy) szemiotikája

15.00 Szünet

15.30 Balázs Géza (ELTE–PKE): Az idő antropológiai szempontból

16.00 Büky László (SZTE): Az idő ábrázolása Füst Milán lírájában

16.30 Vita, hozzászólások

17.00 Múzeumi séta az egri várban

19.30 Az MSZT Udvariasság (2. bővített kiadás) és Multikulturalitás kötetének, valamint egyéb kiadványainak bemutatója

20.00 Irodalmi est: Dante-fordítások (hangfantázia) (Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, B épület, Egészségház u. 4. 119-es terem)

2017. szept. 30. szombat (Helyszín: EKE B épület, 119-es terem)

9.00 Pátrovics Péter (ELTE): Időkezelés és időkép a nyelvben (plenáris előadás)

9.30 Már Orsolya (BBTE): Családnevek az idő tükrében (Egy háromszéki község családneveinek vizsgálata 1895-től napjainkig)

9.55 Kollár Csaba (NKE): Eseménysűrűség és eseményklaszter értelmezése az információbiztonság

10.20 Koltay Tibor (EKE): Információfogyasztás a gyorsuló és a lassuló időben

10.45 Terdikné Takács Szilvia (Bókay János Humán Szakközépiskola): A látható idő

11.10 Tokaji Ildikó (DunaújE): A szubjektív idő korosztályos sajátosságai

11.35 Vita, hozzászólás

14.00—18.00

14.00 Szívós Mihály (MTA): Az idő problémája a szemiotikai elemzésben (plenáris előadás)

14.30 Szirmai Éva (SZTE): Kis szicsasz, nagy szicsasz. A (határ)idő-képzetek kulturális meghatározottsága

14.55 Ortutay Katalin (PE): Az idő és a francia forradalom

15.20 Újvári Edit (SZTE): A linerális időkoncepció vizuális szemiotikájának változása a középkori és az újkori keresztény ikonográfiában

15.45—16.00 Szünet

16.00 Csányi Gergely (Helyzet Műhely, KSH): Idő, vágy, hatalom. Mélylélektan és társadalmi idő: az idő élmény mint pszichológiai egyenlőtlenség a kapitalista világrendszerben

16.25 Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem): Az idő és a modernizáció hatása a születéshez fűződő hagyományokra a Tóháton

16.50 Vaskó Ildikó (ELTE): A gyors és a lassú idő nyomában

17.15 Vita, hozzászólások

Este: Szalonnasütés egy egri borpincénél

2017. okt. 1. vasárnap (Helyszín: EKE B épület, 119-es terem)

9.00 Pomozi Péter (ELTE): Igeidők és evidencialitás az idő-mód-aspektus (TAM) modell tükrében az ősmagyartól az ómagyarig (plenáris előadás)

9.30 Kissné Rusvai Julianna (NYE): Az obi-ugor nyelvek időképe

9.50 Dallos Edina (MTA-ELTE-SZTE): „lássatok el egy hónapig!” Tér és idő egy altaji sámán-énekben

10.10—10.25 Szünet

10.25 Deák-Sárosi László: A modernizmusok időfelfogása: Idő-szimbólumok a Szindbád (1979) című filmben

10.45 Nagy Dániel (ELTE): Az atompapságtól az irodalmi kultuszig – a kulturális emlékezet szemiotikája

11.05 Tomori Tímea (EKE): Időgazdálkodás az információs társadalom iskolájában

11.25 Pölcz Ádám (ELTE): A retorika az időben — az idő a retorikában

11.45 Vesszős Balázs (PKE, ELTE PhD-hallgató): Az idő, mint kulturális dimenzió vizsgálata interkulturális üzleti környezetben

12.05 Vita, hozzászólások, a konferencia zárása

Letölthető konferenciaprogram

A rendezvényt az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatja.

NKA_csak_logoÚj hozzászólás

2017. szeptember 29. – október 1. Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem B épület

Semiotica Agriensis 16.

Eger, Dobó István Vármúzeum — Eszterházy Károly Egyetem 

2017. szept. 29. péntek (Helyszín: Dobó István Vármúzeum, Egri vár)

13.00 Köszöntők

Szakmai megnyitó: Voigt Vilmos (ELTE–MSZT)

Plenáris előadások

13.30 Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE): Az idő: tapasztalat, fogalom, jel (plenáris előadás)

14.00 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (MTA TK SZI–MOME): Az idő szemiotikájához

14.30 Voigt Vilmos (ELTE–MSZT): Az óra (mint tárgy) szemiotikája

15.00 Szünet

15.30 Balázs Géza (ELTE–PKE): Az idő antropológiai szempontból

16.00 Büky László (SZTE): Az idő ábrázolása Füst Milán lírájában

16.30 Vita, hozzászólások

17.00 Múzeumi séta az egri várban

19.30 Az MSZT Udvariasság (2. bővített kiadás) és Multikulturalitás kötetének, valamint egyéb kiadványainak bemutatója

20.00 Irodalmi est: Dante-fordítások (hangfantázia) (Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, B épület, Egészségház u. 4. 119-es terem)

2017. szept. 30. szombat (Helyszín: EKE B épület, 119-es terem)

9.00 Pátrovics Péter (ELTE): Időkezelés és időkép a nyelvben (plenáris előadás)

9.30 Már Orsolya (BBTE): Családnevek az idő tükrében (Egy háromszéki község családneveinek vizsgálata 1895-től napjainkig)

9.55 Kollár Csaba (NKE): Eseménysűrűség és eseményklaszter értelmezése az információbiztonság

10.20 Koltay Tibor (EKE): Információfogyasztás a gyorsuló és a lassuló időben

10.45 Terdikné Takács Szilvia (Bókay János Humán Szakközépiskola): A látható idő

11.10 Tokaji Ildikó (DunaújE): A szubjektív idő korosztályos sajátosságai

11.35 Vita, hozzászólás

14.00—18.00

14.00 Szívós Mihály (MTA): Az idő problémája a szemiotikai elemzésben (plenáris előadás)

14.30 Szirmai Éva (SZTE): Kis szicsasz, nagy szicsasz. A (határ)idő-képzetek kulturális meghatározottsága

14.55 Ortutay Katalin (PE): Az idő és a francia forradalom

15.20 Újvári Edit (SZTE): A linerális időkoncepció vizuális szemiotikájának változása a középkori és az újkori keresztény ikonográfiában

15.45—16.00 Szünet

16.00 Csányi Gergely (Helyzet Műhely, KSH): Idő, vágy, hatalom. Mélylélektan és társadalmi idő: az idő élmény mint pszichológiai egyenlőtlenség a kapitalista világrendszerben

16.25 Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem): Az idő és a modernizáció hatása a születéshez fűződő hagyományokra a Tóháton

16.50 Vaskó Ildikó (ELTE): A gyors és a lassú idő nyomában

17.15 Vita, hozzászólások

Este: Szalonnasütés egy egri borpincénél

2017. okt. 1. vasárnap (Helyszín: EKE B épület, 119-es terem)

9.00 Pomozi Péter (ELTE): Igeidők és evidencialitás az idő-mód-aspektus (TAM) modell tükrében az ősmagyartól az ómagyarig (plenáris előadás)

9.30 Kissné Rusvai Julianna (NYE): Az obi-ugor nyelvek időképe

9.50 Dallos Edina (MTA-ELTE-SZTE): „lássatok el egy hónapig!” Tér és idő egy altaji sámán-énekben

10.10—10.25 Szünet

10.25 Deák-Sárosi László: A modernizmusok időfelfogása: Idő-szimbólumok a Szindbád (1979) című filmben

10.45 Nagy Dániel (ELTE): Az atompapságtól az irodalmi kultuszig – a kulturális emlékezet szemiotikája

11.05 Tomori Tímea (EKE): Időgazdálkodás az információs társadalom iskolájában

11.25 Pölcz Ádám (ELTE): A retorika az időben — az idő a retorikában

11.45 Vesszős Balázs (PKE, ELTE PhD-hallgató): Az idő, mint kulturális dimenzió vizsgálata interkulturális üzleti környezetben

12.05 Vita, hozzászólások, a konferencia zárása

Letölthető konferenciaprogram

A rendezvényt az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatja.

NKA_csak_logoÚj hozzászólás