2011.10.20

A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége a Társaság 2011. évi tisztújító közgyűlését.

A második (tisztújító) közgyűlés időpontja: 2011. november 21. hétfő 16.00
A közgyűlés helyszíne: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum körút 4-6-8. udvara, Gólyavár, Mária Terézia terem
A tisztújító közgyűlés programja:
16.00 közgyűlési előadás: Grabócz Márta (Strassburg): Zene és szemiotika. Zeneszemiotikai előadás a Liszt Ferenc-év alkalmából.
17.30 Elnök, főtitkár, számvizsgáló bizottság beszámolója
Jelölés a 2011-2014 közötti időszak tisztségviselőire (elnök, főtitkár, titkár, számvizsgáló bizottság elnök + 2 tag).
Szavazás
Az eredmény ismertetése
A Szemiotikai Tájékozató ünnepi számának bemutatása

Kérjük, hogy a tisztségviselőkre tett javaslatot Nagy Levente titkárnak szíveskedjenek eljuttatni (nagy.levente@e-nyelv.hu). A tisztségviselőkre a helyszínen is lehet javaslatot tenni.
A társaság jelenlegi tisztségviselői a 2008. november 20-i tisztújító közgyűlés értelmében:
Elnök: dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár
Főtitkár: dr. Balázs Géza egyetemi tanár
Titkár: Nagy Levente, a Manyszi irodavezetője
A számvizsgáló bizottság elnöke: Dede Éva pszichológus, középiskolai tanár, PhD-hallgató. mb. tanársegéd
A számvizsgáló bizottság tagjai: Gáspár Kinga egyetemi adjunktus, Kovácsné Séra Katalin ny. tanszéki munkatárs

Budapest, 2011. október 19.

Voigt Vilmos s. k.,
az MSZT elnöke

(Az első közgyűlés időpontja: november 17. csütörtök 16.00 óra, a tagok 
felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés a létszámtól függően 
határozatképes.)


Új hozzászólás