2011.06.21

Képes beszámoló a szegedi konferenciáról.

2011. május 6–7-én az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Identitáskutató Műhelye és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen Az identitás szemiotikája címmel országos konferenciát szervezett Szegeden, a SZTE JGYPK főépületében. Meghívott előadóink voltak:  Avelitchev, A. N., Balázs Géza, Békési Imre, Erős Ferenc, Farkas Éva, H. Varga Gyula, Sándor Klára, T. Molnár Gizella, Tóth Szergej, Voigt Vilmos.

A konferencia lehetőséget nyújtott a szemiotika és az identitás tematikája köré csoportosuló kutatási programok eredményeinek konferencia-előadások keretében történő bemutatására, szakmai vitákra. A konferencia előadásait lektorált tanulmánykötetben szeretnénk megjelentetni. A konferencia honlapja: www.jgypk.hu/identitas

A képek itt megtekinthetők.Új hozzászólás