2010.12.20

2010 december elsején, ötödmagával Voigt Vilmost, a tartui egyetemmel, főként az ottani folklorisztikai és szemiotikai oktatással való több évtizedes kapcsolatai elismeréseként díszdoktorrá avatták.

A tartui egyetem továbbra is Észtország első számú művelődési intézménye, amelynek alapítását a mi egyetemünkkel egyidőben még Gusztáv Adolf svéd király rendelte el. Bizonyos megszakítások után az utóbbi két évszázadban nemcsak a Baltikum, hanem Európa egyik legfontosabb, nagy, sok karral rendelkező, igazán modern egyetemévé vált. Az első világháború végén önállósodó észt állam egyik legelső intézkedésével 1919. december elsején deklarálta állami egyetemévé, amelyen az észt vált oktatási nyelvvé. Azóta ez a nap a Tartui Egyetem ünnepe, amelyet országos figyelemmel ülnek meg. A jelenlegi díszdoktori eljárást 1982-ben indították el, igen gondos tudományközi és egyéb mérlegelés után évenként 4-5 díszdoktort avatnak. Nyilván tudománypolitikai okokból ekkor magyar részről Pach Zsigmond Pál kapta meg a diplomát. 1990-ben az észt–magyar kapcsolatok fejlesztéséért Bereczki Gábor finnugrista professzort avatták.
Most Voigt Vilmos (aki először 1964-ben járt, akkor illegálisan, a tartui egyetemen) több évtizedes tevékenységét ismerték el: aki többször (most is) tanított Tartuban, konferenciák, kiadványok szervezője és résztvevője volt (szintén most is). Őt megelőzően egyetlen nem-észt folklorista kapott ilyen oklevelet, a szemiotikában korábban ketten: a nagyhírű észtországi Umwelt-kutató, Jacob von Uexküll ugyancsak biológus fia, Thure von Uexküll — és Umberto Eco.
December elsején egész napos ünnepségek voltak. A három órás ceremónia — amelyen több miniszter is részt vett, a rektor után az oktatási és kutatási miniszter beszédet is tartott — után fogadás, majd délután a diákság fáklyás felvonulása, este a koncert-teremben fényes bál következett. E napon adják ki a végzett hallgatók doktori diplomáját is. A szónokok mindegyike hangsúlyozta a kis észt nyelv megőrzésének fontosságát. Megható volt ismét látni, milyen magától értetődő pompával és méltósággal ünnepelte magát e napon nemcsak a Tartui Egyetem, hanem az egész önálló észt művelődés.

Közvetlenül a jeles esemény után, december 3-án Helsinkiben tartották a Finn Szemiotikai Társaság szokásos évi rendezvényét, az Oscar Parland emlékének szentelt konferenciát, amelyen Voigt Vilmost kitüntették az Oscar-Diplomával, ugyancsak több évtizedes tudományos együttműködés elismeréseként.1 hozzászólás

#1 Büky László 2011. 01. 6. 12:26:00

Gratulálok!

Új hozzászólás