2006. november 23. ELTE BTK Folklore Tanszék

A Magyar Szemiotikai Társaság éves közgyűlése

A társaság elnöksége 2006. november 23-án csütörtökön 15.30 órára összehívta a társaság éves rendes közgyűlését. A tagság felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés időpontja:

2006. november 23. csütörtök 16.00 óra.
A második közgyűlés határozatai a megjelentek létszámától függetlenül érvényesek.

Helyszín: ELTE BTK Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 20. (könyvtár).

A tervezett program:

1. Az elnök szakmai beszámolója a 2005. és a 2006. évről.

2. A főtitkár beszámolója a 2005. év pénzügyi helyzetéről, támogatásokról, pályázatokról.

3. A számvizsgáló bizottság beszámolója.

4. Az elnök és a főtitkár a 2007. évi tervekről.

5. A Jelismervény című kitüntetés átadása.

A közgyűlés szakmai programja:

1. A Magyar szemiotikai tanulmányok 9. és 10-11. kötetének bemutatása (Balázs Géza és a szerzők) Szerzőinknek a közgyűlésen átadjuk a tiszteletpéldányokat!

2. A szemiotika interdiszciplináris MA-program tervezete, munkálatai (Voigt Vilmos)Új hozzászólás