2024.06.11

2024. május 31. — június 2.

2002 óta rendezi meg a Magyar Szemiotikai Társaság Józsa Péter művelődésszociológus emlékére szimpóziumjait Vas megyében: Szombathelyen és Nagyrákoson. Az első szimpózium ötletadója Voigt Vilmos, a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke és Markó Péter szociológus volt, 2002-ben a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki azóta is a szimpóziumok rendszeres résztvevője, előadója. “Józsa Péterről két közegben emlékeznek meg rendszeresen: a szociológusok és a szemiotikusok, de a két csoport talán csak Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor személyében találkozik”, mondta az egyik résztvevők. “Józsa Péter életéről még nem jelent meg összefoglaló értékelés, de legalább az életrajza már olvasható az interneten, igaz, a sírhelyét rosszul jelölik meg, ugyanis a Farkasréti temetőbe teszik, holott itt van, Nagyrákoson” — mondta Balázs Géza, aki ismertette Józsa Péter életének fontosabb állomásait és bemutatta könyveit. Nyilván arról van szó, hogy 1979-ben, Józsa Péter halálakor a búcsúztatás Farkasréten lehetett, de végülis a nagyrákosi temetőben helyezték végső nyugalomra.

Az idei szimpózium újdonsága volt egy jelfejtő játék, amelyet Gráfik Imre készített az érdeklődők számára. A vászonhímzéseken és nyomtatott vásznakon található jeleket kellett értelmezni – Gráfik Imre néprajzkutató pedig magyarázatot fűzött az egyes jelekhez. A játék célja Nagyrákos lakosainak bevonása volt.

A játék után a tudományos előadásokra került sor. Markó Péter szociológus (Sárvár) Átváltozás a kovid után című előadásában a világban folyó változásokra hívta fel a figyelmet: “eljött a világkockázati társadalom ideje. mindenki érintett a globális cselekvésben”. Egyik fontos következtetése a “boldogság az immateriális javakon keresztül” gondolat volt (amely például a keleti filozófiákban alapkérdés). Propszt Eszter egyetemi docens (SZTE) a belső és külső jelentésvilágok kapcsolatáról szólt. A csecsemő számára a világ még egység, majd a belső világ áttevődik egy külső tárgyra, s a visszatalálás az alapja a katarzisnak. Gráfik Imre ny. múzeumigazgató a szép tárgy jelentései kapcsán az esztétikai többlet kérdését firtatta a tárgyalkotás motivációi kapcsán. Szép példája volt a rendkívül díszes kapatisztító: egy használati eszköz, amelynek szépsége olyan, hogy már-már lehetetlenné teszi a használatát. Tölli Szofia, az SZFE doktorandusza Viripajev Részegek című darabjának különféle rendezéseit hasonlította össze. A “részegség” azért érdekes szemiotikai szempontból, mert többféle jelentésrétege lehet: a tényleges alkoholizmuson túl jelentheti a labilis világot (ezért egyes színrevitelekben a ferde színpad vagy a görkorcsolya kap szerepet). Riszovannij Mihály szemiotikus (Salzburg) Józsa Péter egyik NDK-s kortársának, G. Lehmann-nak komplex kommunikációs elméletét mutatta be; két marxista tudós párhuzamaira hívta fel a figyelmet.

A szemiotikusok Némethné Baksa Eszter polgármester vezetésével kisétáltak a temetőbe, és megkoszorúzták Józsa Péter sírját.

A programon készült képek megtekinthetők a honlapunk Képtárában.

  1. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium teljes programja

Szombathely, Nagyrákos, 2024. május 31. — június 2.

  1. május 31. péntek

Megérkezés Szombathelyre

Szállás: Martineum Felnőttképző Akadémia, 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

 

  1. június 1. szombat

Reggeli: Martineum

Nagyrákos: Polgármesteri Hivatal és Művelődési ház

10.00 Jelfejtő játék: Anyanyelvi piknik nagyrákosi gyerekeknek és felnőtteknek (Gráfik Imre és Balázs Géza)

11.00 Jelentésalkotás-konferencia (1. rész)

Köszöntő: Némethné Baksa Eszter polgármester

Balázs Géza (Színház- és Filmművészeti Egyetem): Józsa Péter, művelődésszociológia, Nagyrákos

Gráfik Imre (Savaria Múzeum, Néprajzi Múzeum): Jelentésalkotás a tárgyalkotó népművészetben

Markó Péter (szociológus, c. főiskolai docens, Sárvár): Átváltozás a kovid után

12.00 Szünet

12.30—14.00 Jelentésalkotás-konferencia (2. rész)

Propszt Eszter (Szegedi Tudományegyetem): Határokon – az irodalom szerepe a “belső” és a “külső”  jelentésvilágok összekapcsolásában

Balázs Géza (SZFE): Hogyan értjük és hogyan nem értjük meg egymást

Tölli Szofia (SZFE): Viripajev a magyar színházban (szemiotikai megközelítés)

Riszovannij Mihály (Salzburgi Egyetem): Párhuzamos útkeresések. Művészetszociológiai kezdeményezések az NDK-ban

14.00 Józsa Péter sírjának megkoszorúzása (koszorút vagy virágcsokrot viszek Szombathelyről)

15.00 Ebéd

Este: szombathelyi program

 

  1. június 2.

Reggeli: Martineum

HazautazásÚj hozzászólás