2023.03.9

Eger, 2023. október 6–8.

2023-ban ünnepeljük a magyarországi könyvnyomtatás 550. évfordulóját (1473, Buda, Andreas Hess, Cronica Hungarorum). Ezért a 22. Semiotica Agriensis konferencia fő témájának A (nyomtatott) könyv szemiotikáját választottuk.

Lehetséges témák: írás, olvasás, transzponálás, illusztráció, könyvjegy, ex libris, nyomtatás, nyomda, könyvmegjelenítés, könyvdizájn, könyvtár, inter/transzmedialitás, emlékezés, művelődéstörténet, oktatás.

A megközelítés továbbra is multidiszciplináris: filozófiai, művelődés- és művészettörténeti, irodalmi, nyelvészeti, jogi stb.

Tájékoztató szakirodalom: Kroó Katalin ed./szerk. The Book Phenomenon in Cultural Space/A könyvjelenség a kulturális térben. ELTE: International Semiotics MA, University of Tartu: Transmedia Research Group, Budapest–Tartu, 2020.

A konferencia időpontja: 2022. október 6–8.

Helyszíne: Eger, Dobó István Vármúzeum és Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

A konferencia szervezőbizottsága: Balázs Géza, Pölcz Ádám, Tomesz Tímea, Verók Attila, Voigt Vilmos.

Érdeklődés, jelentkezés: magyszemtars@gmail.com

A konferencia meghirdetői: Magyar Szemiotikai Társaság, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék, Film- és Médiatudományi Tanszék, Színház- és Filmművészeti EgyetemÚj hozzászólás