2019.09.2

Konferenciaprogram (Eger, 2019. szeptember 27–29.)
Végső változat, frissítve: 2019. szeptember 15.

2019. szeptember 27. péntek (Dobó István Vármúzeum, Dobó-bástya, konferenciaterem)
15.00 Megnyitó
15.15 Voigt Vilmos (ELTE) bevezető előadása

Plenáris előadások
Vezeti: Voigt Vilmos
15.45 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A gyermekjátékok szimbolikája (részletek)
16.00 Márfai Molnár László (SoE): Szempontok a gyermekarchetípus szemiotikájához
16.30 Kroó Katalin (ELTE): Gyermekfikció a jelfordítások tükrében Roberto Benigni Az élet szép című holokauszt-komédiájának(?) filmszemiotikai rendszerében
17.00 Kerekasztal-beszélgetés: Szemiotika és gyermeknevelés – Hogyan fordíthatók le mindennapi életünk jelei a gyermekeknek?
17.45 Könyvbemutató: Az MSZT új kiadványai: A titok szemiotikája (szerk.: Balázs Géza—Minya Károly–Pölcz Ádám), Büky László: Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában)
18.00 Az egri vár új feltárása

2019. szeptember 28. szombat (Eszterházy Károly Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 119. terem)
Szekcióülés: A gyermek és környezete
Vezeti: H. Varga Gyula (EKE)
9.00 Veres Gábor (EKE): A gyermek szemiotikája a tradicionális paraszti lakóterekben
9.20 Terdikné Takács Szilvia (SE): Szimbólumtérkép a gyermekről – középiskolások asszoci-ációs hálói alapján
9.40 Blankó Miklós (ELTE): A gyermek- és családkép megváltozása a dualizmuskori Magya-rországon
10.00 Büky László (SZTE): Magyar ètude, magyar kentrón ‒ Gyermekvilág Weöres Sándor lírájában

10.20–10.40 Szünet

Szekcióülés: A gyermek nyelvszemiotikai megközelítése/megközelítésben
Vezeti: Szirmai Éva
10.40 Molnár Csilla (SoE): A gyermekábrázolás szemiotikája a mai reklámokban
11.00 Már Orsolya (BBTE): Azonos korú magyar és roma gyerekek nyelvhasználati sajátos-ságai
11.20 Drejnovszky Zsófia (KRE) – Hegedűs Rita (BCE): Az ikrek nyelvi fejlődése – észlelé-sek, viszonyulás a család szemszögéből
11.40 Ortutay Katalin (PE): Ünnepek és szimbólumok az óvodáskorú gyermekek nevelésében

12.00–14.00 Szünet

Plenáris előadás
Vezeti: Balázs Géza
14.00 Zentai Kata: (Beszélő Babakezek™ program): Babajelbeszéd – babák jelváltozatai
14.30 Zentai Kata: Beszélő Babakezek program

15.00–15.30 Szünet

Szekcióülés: Ikonográfia, irodalom
Vezeti: Terdikné Takács Szilvia
15.30 Újvári Edit (SZTE): A Jézus gyermek ikonográfia változásai szemantikai és pragmatikai összefüggésben
15.50 Propszt Eszter (SZTE): Gyermeki (?) jelentésterek Agota Kristof trilógiájában
16.10 Szirmai Éva (SZTE): Mosolyalbumok. A gyermekfotózás állandósult és változó vizuális jelei

16.30–16.50 Szünet

Szekcióülés: Gyermekfolklór, bibliaismeret
Vezeti: Újvári Edit
16.50 Balázs Géza (ELTE): A bihari gyermekmondókák rendszere és antropológiai nyelvészeti tanulságai
17.10 Pölcz Ádám (ELTE): A Biblia és a gyermek – szemiotikai megközelítésben
17.30 Vita, megbeszélés

2019. szeptember 29. vasárnap (EKE)
Szekcióülés: Gyermekek a világban
Vezeti: Büky László
9.00 Vaskó Ildikó (ELTE): (M)ilyenek a norvég gyerekek?
9.20 Deák-Sárosi László (OSZK): Generációs filmek Magyarországon (1989–2016)
9.40 R. Nagy József (ME): A gyermekkor világa munkástelepek, kolóniák, gyarmatok közegében
10.00 Péteri Vanda (ELTE): Tulajdonnevek Tove Jansson gyerekkönyveiben

10.20–10.40 Szünet

Szekcióülés: Gyermekek az irodalomban és az óvodában
Vezeti: Pölcz Ádám
10.40 Bernáth András Gábor (SZTE): A gyermek Shakespeare műveiben, Shakespeare-mesék gyermekeknek
11.00 Tuba Márta (GGÁIG): A fűszermadár – Szabó T. Anna meseregényének nyelvi világ-képe
11.20 Vesszős Balázs (ELTE): Gyermeki azonosító jelek magyar és izraeli óvodákban
11.40 Vita, hozzászólások

12.00 A konferencia összefoglalása, értékelése (Voigt Vilmos, H. Varga Gyula)

Tudnivalók:
A pénteki előadások az egri várban lesznek. Kérjük előadóinkat, hogy kísérőiket előzetesen regisztrálják a konferencia titkáránál (magyszemtars@gmail.com), hogy mindenkit beengedjenek a Dobó-bástyába.
A szombati és vasárnapi előadások az EKE B épületében lesznek.

A szekció-előadások időtartama: 15 perc. A szekciók végén hozzászólásra és vitára van lehetőség.
A konferencia alatt az MSZT és az Inter könyvei kedvezményes áron megvásárolhatók.

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok című sorozatban megjelentetjük. A dolgozatok leadásának határideje: 2019. november 30. A kötet meg-jelenése: 2020. szeptember

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs (publikációs) díj: 6000 Ft, amelyet kérünk előre az MSZT számlájára utalni: OTP 11705008-20423070, vagy legkésőbb a helyszínen készpénzben befizetni.

A vacsora és az ebéd önköltséges. Az igényt érdemes előre bejelenteni, de korlátozott számban minden nap 9.00 óráig leadható még az igény.

Információ: Pölcz Ádám, a konferencia titkára
e-mail: magyszemtars@gmail.comÚj hozzászólás