2016.10.8

15. Semiotica Agriensis beszámoló

img_8936
 
A Magyar Szemiotikai Társaság (MSZT) 2016. szeptember 30. – október 2. között rendezte meg a 15. Semiotica Agriensis konferenciát. Az eseménynek a nevezetes műemlékekben és ínyenc borokban gazdag Eger városa adott otthont. Idén egy meglehetősen aktuális téma köré szerveződtek az előadások. A multikulturalitás megannyi megjelenési formáját a kutatók különböző szempontok szerint ragadták meg, legyen szó politikai, vallási, kulturális és művészeti vonatkozásokról. A téma komplexitását az is hangsúlyozza, hogy ahány előadó, annyi féle megközelítési mód került bemutatásra. Láthattunk főleg az elméleti megalapozást hangsúlyozó kutatásokat, de betekintést nyerhettünk különböző terepmunkák eredményeibe is. Emellett bejártuk az Egri várat, a város kiemelkedő építményét, és lehetőségünk nyílt felfedezni a számos újítást.

 
img_8904
 
A Magyar Szemiotikai Társaság 25 éves jubileumát ünnepelte egy verses-szemiotikai visszatekintés keretében, melynek során Voigt Vilmos professzor urat is köszöntötték a kollégák, barátok, 75+1. születésnapja alkalmából. Az este folyamán kiosztásra került a Jelismervény, melyet évente ítélnek oda egy kutatónak, a szemiotika területén végzett tudományos munkásságáért. Az idei díj Magyari Sára tanárnő személyében talált méltó gazdájára.

 

img_8920
 
img_8912

 
A tanulságos és sokszínű előadásokat összekötő programok kellemes, baráti hangulatban teltek.  Így sor kerülhetett a felmerült kérdések kötetlen hangulatú megvitatására. Számunkra a konferencia bebizonyította, hogy a szemiotika nem egyszerű tudományág, hanem az élet szinte minden területén segít tisztábban látni és megismerni a dolgok mögöttes tartalmát. Szépe György szavaival élve „a szemiotika napfényes filológia”, mely utat mutat.
 

Kolumbán Adrienn
(Képek: Balázs Géza)
 

Kolumbán Adrienn beszámolója eredetileg a PKE magyar szakosainak blogján jelent meg.Új hozzászólás