2016.08.12

Ünnepség a Semiotica Agriensis konferencián.

15. Semiotica Agriensis
Multikulturalitás

Eger, 2016. szeptember 30. – október 2.

Az egykori gyarmatbirodalmak felbomlása után, a politikai, gazdasági migráció, valamint a világméretű turizmus folytán mindennapi, meghatározó élménnyé vált a sokféleség, a különbözés (másság, idegenség stb.). A hétköznapi diskurzus részévé vált a civilizációk összeütközése. A különféle eredetű társadalmi, kulturális stb. különbségek (viselkedésmódok) értelmezésére a szemiotika eszközeivel keressük a válaszokat. A multikulturalitás címszó alatt szóba kerülhetnek a multikulturális ideológiák, de a bevándorlók, a gettók, a szórványok világa; az életvezetési, öltözködési, vallási, nemi, szexuális stb. szokások és ezek tudományos megközelítésének a bemutatása is. Az előadók törekedjenek a kérdés szemiotikai megközelítésére.

2016. szeptember 30. (péntek)

Helyszín: Dobó István Vármúzeum, Dobó bástya (Egri vár)

13.30 Megnyitó, köszöntők: Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója, Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora

14.00—17.00 Plenáris ülés. Elnök: Voigt Vilmos

14.00 Voigt Vilmos (ELTE, MSZT): Bevezető előadás

14.20 Pomogáts Béla (MNYKNT): Multikulturalizmus az irodalomban

14.40 Szvetelszky Zsuzsa (MTA TK RECENS Kutatócsoport): Az informális fordulat hatása a multikulturalitásra

15.00 Bérczessy Lajos (NYME): Kultúrák interferenciája, különös tekintettel az artikulált szimbólumrendszerek egymásra-hatásaira

15.20—15.40 Szünet

15.40 Andok Mónika (PPKE): Globalizációelméletek és multikulturalitás. Új típusú kulturális gyakorlatok szemiotikai elemzése

16.00 Szívós Mihály (MTA BTK): A jelaktusok fejlődése multikulturális környezetben

16.20 Gráfik Imre (NM, NYME): Multikulturális közösségek lehetséges kapcsolatrendszere – gondolatok az ún. forgórózsa modell kapcsán

16.40 Moritz László (MNYKNT): Multikulturalitás Skandináviában

 

17.30–18.30 A megújult egri vár – tájékoztató és bemutató a felújításokról (Szalainé Király Júlia osztályvezető)

19.00 Vacsora a Dorner étteremben

20.00 25 éves a Magyar Szemiotikai Társaság! Verses-zenés szemiotikai-irodalmi est
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, B épület, Eger, Egészségház u. 4.

 

2016. október 1. (szombat)

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem B. épület, Eger, Egészségház u. 4.

9.00–12.00 Előadások. Elnök: H. Varga Gyula és Újvári Edit

9.00 Balázs Géza (ELTE, PKE): A kultúraköziség tipológiája. Multikulturalitás

9.20 Büky László (SZTE): A kulturális sokszínűség Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényében

9.40 Lajos Veronika (MTA DE): „Hogy fejezzem ki neked, hogy te azt megértsd?” — Egy etnográfiai terepmunka kritikai újragondolása

10.00 Velki Magdolna (Kanada): MID tankönyvek használati lehetősége idegen nyelvi környezetben (szemiotikai megközelítés)

10.20—10.40 Szünet

10.40 Magyari Sára (PKE): Multikulturalitás a temetőben

11.00 Pusztay János (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra): Európa kettős szorításban

11.20 Ortutay Katalin (PE): Kultúrák találkozása – német közösségi kultúra Québecben

11.40 Tokaji Ildikó (Dunaújvárosi Egyetem): Multikulturális családok

12.00—14.00 Ebédszünet

14.00—16.00 Előadások. Elnök: Magyari Sára és Büky László

14.00 Bakos Péter (Siófok): A multikulturalizmus szemiotikája fémikonokon

14.20 Propszt Eszter (SZTE): „itt semmi sem valódi, minden önmaga és egyúttal valami más is” – a multikulturalitás szemiotikájához Wladimir Kaminer „Orosz diszkó”-ja kapcsán

14.40 Szirmai Éva (SZTE): A multikulturális tömegkultúra jelei

15.00 Újvári Edit (SZTE): A multikulturalitás szakszavainak szemantikája a kulturális antropológiában

15.20—15.40 Szünet

15.40 Varga Éva Katalin (SE): A boszorkány alakjának kontrasztív szemiotikai vizsgálata

16.00 Vaskó Ildikó (ELTE): Kommunikációs stratégiák egy multikulturális társadalomban — Egy norvég popzenei szöveg és egy reklám hatásai

16.20 Hevér Kinga (PPKE): Multikulturalitás az online rajongói felületeken. Szemiotikai elemzés

16.40 Pölcz Ádám (ELTE, MSZT): Retorika és kulturális sajátosságok

 

17.30 Az egri bor estéje. Irány a Kistályai útról nyíló kis völgy (a maklár–andornak–tályai bevezető úton, megközelíthető gyalog is, busszal is, van parkolási lehetőség. Házikolbász, kenyér, bor. A pince előtt nagy szalonnasütő, csurdítani is lehet. A boros estre előzetesen kell jelentkezni.

 

2016. október 2. (vasárnap)

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4.

9.00-12.00 Előadások. Elnök: Szirmai Éva

9.00 Újvári Edit (SZTE):  A vizuális kultúra multikulturális vonásai – az „interpretatio Christiana” szemszögéből

9.20 Nemesi Attila László (PPKE): A migráció diskurzusainak képi alátámasztása a médiában: stratégiák és taktikák

9.40 Terdikné Takács Szilvia (BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma): Szavak a határon (nyelvszemiotika)

10.00 Nagy Natália (UNE): A kárpátaljai ragadványnevek szemiotikája

10.20 Kollár Csaba (NKE): Szemiotikai csapdák — A humán alapú social engineering támadások során használt manipulatív módszerek

10.40—11.00 Szünet

11.00 Vinárné Bellász Zsuzsanna (SZIE): A zsidóság élete Kárpátalján (szemiotikai szemszögből)

11.20 Vesszős Balázs (Cambridge Nyelviskola, Debrecen – ELTE): Reklámok szemiotikája – multikulturális félreértések a reklámokban

11.40 Deák-Sárosi László (MANDA): Multikulturális szimbólum a magyarországi posztmodern film fősodrában

12.00 Dósa Ildikó (BGE): Olvaslak, de nem értem, amit látok

12.30 A konferencia zárása

 

Programváltozás még lehetséges.

Tudnivalók:

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar Szemiotikai Tanulmányok könyvsorozatban megjelentetjük. A dolgozatok leadásának határideje: 2016. november 30. A kötete megjelenése: 2017. február 28.

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft, amelyet kérünk előre az MSZT számlájára átutalni: 11705008-20423070. A vacsora és az ebéd önköltséges (olcsó, de jó vendéglőkben). A szombat esti borkóstolás várható költsége: 5000 Ft, az igényt ugyancsak előre kérjük jelezni.

A konferencia titkára: Pölcz Ádám: magyszemtars@gmail.com, telefon: 30/318-9666

 

Letölthető meghívó

NKA_csak_logo_cmykTámogató: Nemzeti Kulturális AlapÚj hozzászólás