2015.02.11

Kádár Z. Dániel (University of Huddersfield, Centre for Intercultural Politeness Research) Nyelvi udvariasság és erkölcs című előadására

Az előadás ideje: 2015. február 17. kedd, 18.00
Az előadás helye: ELTE BTK, Múzeum körút 1/A. IV. emelet 428.
Szervező: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az előadás rövid összefoglalója:

Előadásomban a nyelvi udvariasság, udvariatlanság, valamint az erkölcs kapcsolatát vizsgálom metapragmatikai szempontból. Alapvető érvelésem az, hogy a nyelvi udvariassági elméletek tárházában feltétlenül helyt kell adjunk a metapragmatikának, és metapragmatikai vizsgálatainkban a filozófiai/teológiai/szociálpszichológiai értelemben vett erkölcs fogalmának.
A jelen előadás a Journal of Politeness Research 2015-ös, 10 éves különkiadásában elfogadott szakcikkemre épül.

Minden érdeklődőt  szeretettel várunk!

(Az előadás témája kapcsolódik a 13. Semiotica Agriensis konferencia témájához – Az udvariasság szemiotikája – is!)Új hozzászólás