2014.09.11

2014. október 3–5., Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Egészségház u. 4.

PROGRAM

2014. október 3. péntek

14.45 Szakmai megnyitó: Voigt Vilmos (ELTE, MSZT)

Plenáris előadás
Levezető elnök: Voigt Vilmos
15.00–15.45 Bartha Csilla (ELTE, MTA NYTI): Áttekintés a nyelvitájkép-kutatásokról
16.00–16.30 Heltai Borbála (MTA NYTI): Egy többnyelvű magyarországi település (Geresdlak) nyelvi tájképéről – kutatói és adatközlői szemmel
Szünet
Levezető elnök: Bartha Csilla
17.00–17.30 Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem): Lassú víz partot mos, avagy a Bega menti gátrendszer szemiotikai elemzése
17.30–18.00 Massányi Kinga Éva (ELTE): A hegy szemiotikája – turistajelzések, feliratok az erdőben
18.00–18.30 Minya Károly (NYF): Nyelvi tájkép úton-útszélen
Vacsora
Esti előadás
Balázs Géza (ELTE): „Átírt” helyek, testek (régi és új graffitik, tetoválások)

2014. október 4. szombat

9.00 Megnyitó: Zimányi Árpád (EKF) dékán

Plenáris előadás
Levezető elnök: Zimányi Árpád
9.15–9.45 Szívós Mihály (MTA TK): A típusjel és a példányjel az elméleti, a leíró és az al-kalmazott szemiotikában
Szünet
Levezető elnök: Balázs Géza
10.00–12.20
Voigt Vilmos (ELTE): „Jeruzsálem sziluettje az orosz fémikonokon”
Tóth Szergej (SZTE): Városi tünettan: Moszkva
Büky László (SZTE): A tájábrázolás Füst Milán lírájában
Ilyés Zoltán (MTA TK): Egy nemzeti táj születése. A Trianon- és Nagy-Magyarország kommemoráció és az összmagyar panteonizáció emlékjelei a gyimesbükki „ezeréves határnál”
12.20–14.00 Ebéd

Levezető elnök: Tóth Szergej
14.00–16.00
Keményfi Róbert (DE): Az emlékezet mentális és fizikai terei: Malonyay-kötetek, nép-művészeti tájak
Szirmai Éva (SZTE): Szeged mentális térképei – a táji identitás jelei szegedi egyetemis-ták körében, vagy: „Áll egy ifjú nyírfa…” – az orosz festészeti és irodalmi tájkép jelei
Propszt Eszter (SZTE): Egy „különös” táj szemiotikája (Terézia Mora Különös anyag c. kötetének elbeszélései)
Újvári Edit (SZTE): A tájkép jelentésváltozatai a keresztény ikonográfiában
Szünet
Levezető elnök: H. Varga Gyula
16.30–18.00
Szűts Zoltán (KJF): A kiterjesztett valóság tájelemeinek (jeleinek) szemiotikája
Darázs Richárd (Északkeleti Átjáró Kulturális Egyesület, Miskolc): Pereces mentális térképei: Pereczes-bányateleptől Miskolc-Perecesig
Bodnár Mónika (Herman Ottó Múzeum, Miskolc): Szakrális kisemlékek, a szakrális tér szemiotikája Torna vármegyében
Tokaji Ildikó: Nekem térkép e táj

Vacsora

2014. október 5. vasárnap

Levezető elnök: Büky László
9.00–11.30
Balázs Géza (ELTE): Jelzavar. A szemiotikai tájak topográfiája
Veres Gábor (EKF): A táj és az ember. A pásztorélet 19. századi ábrázolásainak sze-miotikája
Pölcz Ádám (ELTE): Egy antik faliképre – jelek és kapcsolatok egy árkádiai tájban. (Nádas Péter Emlékiratok könyve kapcsán)
Deák-Sárosi László (Manda): A parabolisztikus alapú, szimbolikus térépítkezés A nagyrozsdási eset (1957., r.: Kalmár László) című filmszatírában

11.30 A konferencia zárása
12.00 EbédÚj hozzászólás