A Magyar Szemiotikai Társaság és az MTA Szemiotikai Munkabizottsága fontosnak tartja Charles Sanders Peirce (1839-1914) amerikai filozófus és szemiotikus műveinek és a róla szóló írásoknak szélesebb szakmai körökben való megismertetését. Ezért – megemlékezve halálának századik évfordulójáról – ezúton közzéteszünk egy válogatott bibliográfiát, amelyet időnként frissíteni és bővíteni fogunk.

Charles Sanders Peirce (1839-1914) publikált műveinek válogatott bibliográfiája

1. Peirce, Charles S. (1931-1958) Collected Papers of C. S. Peirce. Edited by Charles Hartshorne, Paul Weiss, Cambridge Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. (1931-1958) A válogatott művek e kiadásának van nemzetközileg elfogadott idézési módja: CP jelzéssel és az azt követő kötetszámmal, amelyet azután a hivatkozott kötet oldalszámai követnek – például: CP x.yyy vagy x:yyy.

Ez az első kiadás az MTA könyvtárában megtalálható.

2. The Writings of Charles Sanders Peirce. A Chronological Edition. Edited by Edward C. Moore, Bloomington: Indiana University Press, 1982-2014. Ez a kiadás már teljesen megfelel a tudományos elvárásoknak. A kötetek elsősorban a fontos szemiotikai, logikai és filozófiai tanulmányokat, töredékeket tartalmazzák. De nem találhatók meg bennük például a matematikai művek, amelyeket külön adtak ki (e mű köteteinek bibliográfiai adatait lásd a Commens Dictionary forrásai között). Az MTA Könyvtár és Információs Központba eddig az első hat kötet érkezett be. A harminc kötetre tervezett sorozatból eddig nyolc jelent meg.

3. The Commens Dictionary of Peirce’s Terms című internetes szótár jól használható szemiotikai kutatásokhoz, mert tartalmazza a legfontosabb fogalmak meghatározásait. E szótárt Mats Bergman és Sami Paavola szerkesztette (2003). Internet: http://www.helsinki.fi/science/commens/dictionary.html

A szótár forrásai és a szöveghelyek jelöléseinek formái közvetlenül a CDPT-ből idézve:

CP x.xxx (volume.paragraph) = Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 volumes, vols. 1-6, eds. Charles Hartshorne and Paul Weiss, vols. 7-8, ed. Arthur W. Burks. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931-1958.
DPP x (volume) = Dictionary of Philosophy and Psychology. Volume I (1901). Volume II (1902). Edited by James Mark Baldwin. New York, London: The Macmillan Company, Macmillan And Co., Limited.
EP x:xxx (volume:page number) = The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. vol. 1 (1867-1893), edited by Nathan Houser & Christian Kloesel, 1992, vol. 2 (1893-1913), edited by the Peirce Edition Project, 1998. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
HP x:xxx (volume:page number) = Historical Perspectives on Peirce’s Logic of Science. A History of Science. 2 vols. Edited by Carolyn Eisele (1985). Berlin: Mouton Publishers.
MS xxx (number) = Peirce manuscripts. E kéziratok a következő internetcímen érhetők el: Commens: The Peirce Manuscripts
NEM x:xxx (volume:page number) = The New Elements of Mathematics, by Charles S. Peirce. Four volumes in five books. Edited by Carolyn Eisele (1976). The Hague: Mouton Publishers.
PPM xxx (page number) = Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking. The 1903 Harvard Lectures on Pragmatism. Edited by Patricia Ann Turrisi (1997). Albany: State University of New York Press.
RLT xxx (page number) = Reasoning and the Logic of Things. Edited by Kenneth Laine Ketner (1992). Cambridge: Harvard University Press.
SS xxx (page number) = Semiotic and Significs: The Correspondence Between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. Ed. by Charles S. Hardwick & J. Cook (1977) Bloomington: Indiana University Press.
W x:xxx (volume:page number) = The Writings of Charles S. Peirce. 8 vols. to date. Vol. 1, edited by Max Fisch et at., vol. 2, edited by Edward C. Moore et al., vols. 3-5, edited by Christian Kloesel et al., vol. 6, edited by the Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press, 1980-2014. Ez ugyanaz a sorozat, mint fentebbi, amely a 2. pont alatt szerepel.
(Forrás: The Commens Dictionary of Peirce’s Terms)

4. Magyar fordításban Peirce-től csak néhány rövidebb írás jelent meg. A szövegen belüli idézetekben ezek is a hagyományos CP jelzéssel szerepelnek a kiadás évével és utána az oldalszámmal. Eme idézési gyakorlat folytatása javasolható.

Peirce, Charles S. (2005) A jelek felosztása. In: Horányi Özséb, Szépe György (2005) A jel

tudománya – szemiotika. General Press Budapest 23-37.

A Peirce-ről szóló művek válogatott bibliográfiája

Apel, Karl-Otto (1975) Der Denkweg von Charles Sanders Peirce. Eine Einführung in den amerikanischen Pragmatismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Brent, Joseph (1998) Charles Sanders Peirce. A Life. Second revised and enlarged edition. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Cobley, Paul (2001) The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. London, New York: Routledge.

Cobley, Paul (2010) The Routledge Companion to Semiotics. Routledge, London, New York.

Colapietro, Vincent (1989) Peirce’s Approach to the Self: A Semiotic Perspective on Human Subjectivity (Albany, NY: SUNY Press, 1989).

Colapietro, Vincent (2003) Portrait of a Historicist: An Alternative Reading of Peircean Semiotic [Presidential Address to Semiotic Society of America]. Semiotics 2003, edited by Leonard G. Sbrocchi and John Deely (Legas, 2003). [An expanded version of this essay appeared in Semiotiche, 2, 4 (2004).]

Colapietro, Vincent (2007) Toward a Practical Conception of Practical Identity [Presidential Address. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 42, 2 (Spring 2006), 173-205.

Colapietro, Vincent (2009) C. S. Peirce’s Rhetorical Turn. Transactions of the Charles S. Peirce Society (Winter 2007), 43, 1, 16-52.

Colapietro, Vincent (2009) Natural processes and historical practices. Semiotica, 119, 1-2 (October 2009), 105-155.

Colapietro, Vincent (2009) Habit, Competence, and Purpose: How to Make the Grades of Clarity Clearer,. Transactions of the Charles S. Peirce Society 45, 3 9 Summer 2009), 348-377

Colapietro, Vincent (2012) The Proof of the Pudding. Transactions of the Charles S. Peirce Society (Summer 2012), 48, 3, 285-309.

Deledalle, Gérard (1990) Charles S. Peirce. An Intellectual Biography. Amsterdam: John Benjamins.

Hénault, Anne, Savan, David, Fehr, Drude von der, Pariente, Jean-Claude (eds.) (2002) Questions de sémiotique. Paris: Presses Universitaires de France.

Houser, Nathan (2010) Peirce, phenomenology and semiotics. In: Paul Cobley (ed. (2010) The Routledge Companion to Semiotics. 89-100.

Jakobson, Roman (1988) Semiotik. Ausgewählte Texte 1919-1982. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Morris, Charles W. (1977) Pragmatische Semiotik und Handlungstheorie. Hrsg. und Einleitung von Achim Eschbach, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Morris, Charles W. (2005a) A jelelmélet megalapozása. In: Horányi Özséb, Szépe György (2005) A jel tudománya – szemiotika. Budapest: General Press 39-71..

Morris, Charles W. (2005b) A jelelmélet alapfogalmai. In: Horányi Özséb, Szépe György (2005) A jel tudománya – szemiotika. Budapest: General Press 74-80.

Nöth, Winfried (2000) Handbuch der Semiotik. 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufgabe. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler.

Pape, Helmut (Hrsg.) (1994) Kreativität in Logik. Charles S. Peirce und das philosophische Problem des Neuen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp

Pape, Helmut (2000) Einleitung [zur Ausgabe von Peirces Werke in deutscher Sprache] in: Charles S. Peirce: Semiotische Schriften Band I. 7-83.

Posner, Roland, Robering, Klaus, Sebeok, Thomas A.( Hrsg./Ed.) (1997) Semiotik/Semiotics. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur/ A Handbook on the Sign-Theoretic Foundations of Nature and Culture. I. Teilband/Volume 1. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Posner, Roland (1997) Systematik/Systematics. In: Posner, Roland, Robering, Klaus, Sebeok, Thomas A. (Hrsg./Ed.) Semiotik/Semiotics Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur/A Handbook on the Sign-Theoretic Foundations of Nature and Culture. Teilband/Volume 1, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1997. 1-14.

Sebeok, Thomas, Danesi, Marcelo (2010) Encyclopedic Dictionary of Semiotics. 3rd, revised and updated edition. Berlin: Mouton de Gruyter.

Sebeok, Thomas A. (2001) An Introduction to Semiotics. Second Edition  Toronto:

University of Toronto Press.

Stjernfelt, Frederik (2007) Diagrammatology. An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Onthology and Semiotics. Dordrecht: Springer.

Szívós Mihály (2013) A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika. [From the Sign to the Code. Systematic Semiotics]Budapest: Loisir

Szívós Mihály (2014) A jelaktusok elmélete. [The Theory of Sign-acts] Budapest: MSZT és Loisir. Előkészületben

Tiercelin, Claudine (2002) La sémiotique philosophique de Charles Sanders Peirce. In: Hénault, Anne, Savan, David, Fehr, Drude von der, Pariente, Jean-Claude (eds.) (2002) Questions de sémiotique. Paris: Presses Universitaires de France.

Voigt Vilmos (2008) Bevezetés a szemiotikába. [Introduction to Semiotics] Budapest: Loisir

Wiley, Norbert (1994) The Semiotic Self. Cambridge: Polity Press.

Wirth, Uwe (Hrsg.) (2000) Die Welt als Zeichen und Hypothese. Perspektiven des semiotischen Pragmatismus von Charles S. Peirce. Frankfurt a.M.: Suhrkamp