2012.05.16

A Magyar Vallástudományi Társaság és a Zsigmond Király Főiskola szervezésében 2012. június 1-jén (péntek) 9-18 óráig.
Helyszín: Zsigmond Király Főiskola, 1039 Budapest, Kelta u. 2. Európa-terem

Program:
08.00-08.45 Regisztrálás
09.00 Köszöntő: Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes, Zsigmond Király Főiskola
Dr. Kovács Ábrahám főtitkár, Magyar Vallástudományi Társaság
Eligazítás: Bencze Lóránt
09.15 Voigt Vilmos: A vallás mint jelrendszer
09.30 Hoppál Mihály: A sámándob szimbolikájáról
09.45 Boros István: Allegória és szemantikai változás keresztény elve: krisztológiai tipológia
10.00 Móser Zoltán: Kereszt-történetek vagy csillag és kereszt
10.15 Újvári Edit: Ókeresztény jelrendszerek paradigmatikai vonatkozásai néhány 4. századi szarkofág-dombormű
alapján.
10.30 Cselényi István Gábor: A szentségi jelek a keleti egyházban
10.45 Dallos Edina: Az orosz ikon és a pogány csuvasok
11.00 Kávészünet
11.30 Horváth Katalin: Nyelvi jel és szimbólum. A víz szimbolikájáról és víz szavunk szócsaládjáról
11.45 Schiller Vera: Egy ősi és általános vallási jel: A szent tűz
12.15 Lovász Irén: Tűz és víz (ének)
12.30 Ebéd
14.00 Adamik Tamás: A Parainesis vallásossága
14.15 Sepsi Enikő: A Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében
14.30 Spannraft Marcellina – Bajzák Anna Manuéla: A világteremtés nyelvi eszközei Kovács András Ferenc
költészetében
14.45 Pók Kata: Az ókori Egyiptomtól a vallásszemiotikáig
15.00 Lázár Imre: Asztroszemiotika és az ezredvég kapcsolódó alternatív művészetelméleti irányai
15.15 Diósi Dávid: A szimbólum hitelesítő kritériuma: a szép
15.30 Kávészünet
16.00 Deák-Sárosi László: A “Korszellem” című film és mozgalom mint vallás és egyház
16.15 Kontsek András: Változatok a szánkhja és jóga rendszerek központi fogalmainak magyar nyelvre ültetésére
16.30 Szabadi Tibor J: Mi az Oomotó?
16.45 Izsák Norbert: A művészet vallási tartalomközlő szerepe a posztevangelikál keresztény mozgalmakban
17.00 Becze Dalma: Vallási és szakrális szimbólumok a kortárs popzenében: A Lady Gaga jelenség
17.15 Bencze Lóránt: Zárszó
Az előadások bővebb változata megjelenik a Vallástudományi Szemle 2012. évi 3. számában.
A konferencia támogatója a Zsigmond Király Főiskola,
a Magyar Vallástudományi Társaság
és a Gyermely Zrt.


Új hozzászólás