2011.05.11

A május 27-i konferencia végleges programja.

A konferencia időpontja:
2011.május 27-én (pénteken) 9-18 óráig.
Helye:
Zsigmond Király Főiskola, 1039 Budapest, Kelta u. 2.
Program:
09.00-től regisztrálás
10.00  Köszöntők
10.20 Kovács Ábrahám: Megnyitó
10.40 Luft Ulrich: Mit jelent a mítosz fogalma?
11.00 Voigt Vilmos: Signum sacrum
11.20 Kávészünet
11.40 Balázs Géza: Buddha szülőhelye mint kultuszhely
12.00 S. Szabó Péter: Prohászka misztikus látásmódjának kulcsa
12.20 Boros István: Esemény mint oikonomiai jel az ókeresztény korban.
12.40 Móser Zoltán: Égi vagy földi szerelem – Kísérlet az Énekek énekének magyarázatához és értelmezéséhez hasonlatok, analógiák segítségével
13.00 Ebéd
14.00 Újvári Edit: Összetett vallási szimbólumok szintaktikai megközelítésben
14.20 Spannraft Marcellina — Lőrincz Jenő: Az anyaság szemiotikája, különös tekintettel a vallási „kontextusokra”
14.40 Lovász Irén: „Krisztus urunk maga mondta…”Szemiotikai lehetőségek az archaikus népi imádságok kutatásában
15.00 Horváth Katalin: Szimbólum  –  szó  –   szófejtés. Az üd- tő eredetének kérdéséhez
15.20 Kávészünet
15.40 Lőrinczi Tünde: Az adventista hit szerepe a cigány–magyar kapcsolatok alakulására egy erdélyi faluban
16.00 Illyés Szabolcs: Hipermédia-dekódolási gyakorlat. Vallási tartalmak az új média eszközrendszereiben
16.20 Izsák Norbert: Az emerging church nyelve
16.40 Hoványi Márton: Tematikai javaslat egy Bevezetés a vallásszemiotikába című tankönyv tartalomjegyzékéhez
17.00 Bencze Lóránt: Zárszó
Az előadások időtartama: 15 perc. Az előadásokat a Vallástudományi Szemle megjelenteti, ezért azokat az előadás után, vagy legkésőbb 15 napon belül a lap által megadott formában lehet leadni. Az előadások írott terjedelme legfeljebb 30 ezer leütés.
Budapest, 2010. május 10.
Bencze Lóránt egyetemi tanár, ZSKF
Voigt Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MSZT elnöke
Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára
A konferencia támogatója a Zsigmond Király Főiskola és a Gyermely Zrt.


Új hozzászólás