2011.05.3

A Zsigmond Király Főiskola (Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézete és Vallás, Társadalom, Politika Kutatóközpontja), a Magyar Szemiotikai Társaság, az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, a Magyar Vallástudományi Társaság megrendezi a II. Magyar Vallásszemiotikai Konferenciát.

A konferencia időpontja:
2011.május 27-én (pénteken) 9-18 óráig.
Helye:
Zsigmond Király Főiskola, 1039 Budapest, Kelta u. 2.

A tervezett program:
09.00-től regisztrálás
10.00  Köszöntők
A tervezett előadások kávé- és ebédszünettel:
Kovács Ábrahám: Megnyitó

Balázs Géza: Buddha szülőhelye  mint kultuszhely
Boros István: Esemény mint oikonomiai jel az ókeresztény korban.
Horváth Katalin: Szimbólum  –  szó  –   szófejtés. Az üd- tő eredetének kérdéséhez
Hoványi Márton: Tematikai javaslat egy Bevezetés a vallásszemiotikába című tankönyv tematikájához
Izsák Norbert: Az emerging church nyelve
Lovász Irén: „Krisztus urunk maga mondta…”Szemiotikai lehetőségek az archaikus népi imádságok kutatásában
Lőrinczi Tünde: Az adventista hit szerepe a cigány – magyar kapcsolatok alakulására egy erdélyi faluban
Luft Urlich: Mit jelent a mítosz fogalma?
Spannraft Marcellina — Lőrincz Jenő: Az anyaság szemiotikája, különös tekintettel a vallási „kontextusokra”
S. Szabó Péter: Prohászka misztikus látásmódjának kulcsa
Újvári Edit: Összetett vallási szimbólumok szintaktikai megközelítésben
Voigt Vilmos: Signum sacrum

Bencze Lóránt: Zárszó

Az előadások időtartama: 15 perc. Az előadások sorrendjét a harmadik körlevélben közöljük, összehangolva az egyéni kéréseket, a témákat és a szeniorátus szempontjait.
Az előadások nyelve: magyar.
Az előadásokat a Vallástudományi Szemle megjelenteti, ezért azokat az előadás után, vagy legkésőbb 15 napon belül a lap által megadott formában lehet leadni. Az előadások írott terjedelme legfeljebb 30 ezer leütés.
Budapest, 2010. április 22.
Bencze Lóránt egyetemi tanár, ZSKF
Voigt Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MSZT elnöke
Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára

A konferencia támogatója a Zsigmond Király Főiskola és a Gyermely Zrt.Új hozzászólás