2005. október 29-30. Eszterházy Károly Főiskola,

A Magyar Szemiotikai Társaság konferenciája / Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról

Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos

Az előadások helyszíne:
Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék, 3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel.: 36/520-400/3118. mellék

2005. október 29. szombat
10.00 Megnyitó
Hauser Zoltán rektor (EKF)
Szépe György (PTE, ELTE) és Voigt Vilmos (ELTE) a magyar társadalomszemiotikáról
10.40-12.30 (20-20 perces előadások 5-5 perc megbeszélés)
Elnök: Voigt Vilmos
Petőfi S. János (Macerata, Olaszország-Budapest): A multimediális kommunikáció analitikus szemiotikai megközelítése
Benkes Zsuzsa (Budapest): A multimediális kommunikáció szemiotikai megközelítése az oktatásban
Büky László (SZTE BTK): Téma és variáció
Takács Szilvia (ELTE): Szemiotikai szövegtan az irodalomoktatásban. Módszertani kísérlet

12.30-13.30 Büfé

13.30 (20-20 perces előadások 5-5 perc megbeszélés)
Elnök: Balázs Géza
13.30 Domány Judit (ELTE): Az ókori görög olympiai játékok szemiotikájáról
13.55 Tokaji Ildikó (DF, Dunaújváros): A térkép és a reklám kapcsolata
14.20 Zsélyi Ferenc (KE MFK, Kaposvár): A reprezentáció és a megértés szemiotikai modelljei
14.45 Ágnes de Bie-Kerékjártó (Groningeni Egyetem, Hollandia): Nonverbális jelzések verbális leírásai magyar-holland összehasonlításban

15.05 Szünet

15.15–18.00 Ifjú szemiotikusok 3. találkozója
A szekció (15-15 perces előadások, 5-5 perc megbeszélés)
Elnök: Tokaji Ildikó és H. Varga Gyula
15.15 Viszlay Anita (EKF): Integrált jelrendszer a promóciós csatornákon
15.35 Domahidi Orsolya (ELTE: Figyelemfelkeltés a reklámban
15.55 Boronkai Dóra (PTE, IGYFK-ELTE BTK): A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében
16.15 Sipos Ágnes Regina (PPKE BTK) A falak üzenete (graffitik)
16.35 Grünceisz Zsuzsanna (PPKE BTK): Az ember tárgyai tükrében
16.55 Veres Anna (ELTE-Bolyai Műhely): Megtévesztő jelek, eligazító jelek
17.15 Szitó Judit (KJF, Székesfehérvár): Sirató és beszélgetés. Egy folklór műfaj társalgásbeli alapjai

B szekció (15-15 perces előadások, 5-5 perc megbeszélés)
Elnök: Benkes Zsuzsa és Büky László 
15.15 Sándor Katalin (BBTE, Kolozsvár): Képversek médiumközisége: konfiguráció és vagy diszfiguráció
15.35 Kondor-Szilágyi Mária (ELTE): Vanitas-szimbólumok Turgenyev műveinek jelentésterében (“Füst, füst és semmi más”)
15.55 László Zsuzsa (SZTE): Felejtsd el a Hamletet – A hegemón szubjektum szubverziója Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern című drágámjában
16.15 Juhász Péter (EKF): A találós kérdések mint kibontásra váró metaforák
16.35 Mráz Attila Gergely (SZTE): Jel, erotika és értelmezés Shakespeare Othellójában
16.55 Boros Lili (ELTE): Vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében
Dallos Edina (ELTE): Madzsar és venger
17.35 Veszprémi Eszter (DE): Nyelvjárásaink madárvilága
17.55 Andok Mónika (PTE): A hírek mint társadalmi szimbólumok

18.30 VACSORA a szálláshelyen
Arany Trófea Hotel (www.aranytrofea.hu)
3300 Eger, Széchenyi u. 41/b. (a viaduktnál)

Este: H. Varga Gyula: Az Eszterházy Károly Főiskola jelképei
Este: A Semiotica Agriensis című tanulmánykötet bemutatója (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Balázs Géza, H. Varga Gyula)

2005. október 30. vasárnap
Társadalom és jelek
Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról
9.00-11.30 (20-20 perces előadások 5-5 perces megbeszélés)
Elnök: Voigt Vilmos
9.00 Bencze Lóránt (EKF): A teológus Joseph Ratzinger szemiotikája “Zur Gemeinschaft gerufen című könyve alapján (Herder, Freiburg, 2005)
9.25 Labossáné Sánta Anikó (EHE): Szemiotika és teológia – jelek az Újszövetségben
9.50 Tomesz Tímea (EKF): Bibliai motívumok Dsida Jenő költészetében
10.15 Kántor Györgyi (PTE): Kommunikációs modellek nyelvész szemmel
10.40 Aczél Petra (EKF): Az érvelés szemiotikája
11.05 Dede Éva (PTE-Vörösmarty Gimn.): Szemiotika a világhálón
A konferencia zárása

11.35 Semiotica Agriensis, séta

13.00 Ebéd a Dorner Étteremben (a Vár főbejáratánál)

 
Résztvevők:
Aczél Petra
Andok Mónika
András István
Balázs Géza
Bencze Lóránt
Benkes Zsuzsa
Boronkai Dóra
Boros Lili
Büky László
Dallos Edina
Dede Éva
Domahidi Orsolya
Domány Judit
Grünceisz Zsuzsanna
Horváth Zsófia
H. Varga Gyula
Juhász Péter
Kántor Gyöngyi
Kondor-Szilágyi Mária
Labossáné Sánta Anikó
László Zsuzsa
Máté Bálint, a konferencia titkára
Mráz Attila Gegely
Nagy Levente Péter
Petőfi S. János
Sipos Ágnes Regina
Sóskúti Zoltán
Szépe György
Szitó Judit
Takács Szilvia
Tokaji Ildikó
Tomesz Tímea
Veres Anna
Veszprémi Eszter
Viszlay Anita
Voigt Vilmos
Zsélyi Ferenc

Tájékoztatás a részvétel feltételeiről:
A kétnapos részvételi díj (program, szállás, étkezés): 7500 Ft (a Magyar Szemiotikai Társaság tagjainak 5000 Ft).
Csak program, étkezés (29-én büfé, vacsora, 30-án ebéd): 3500 Ft.
Csak részvétel (szállás, étkezés nélkül): 2000 Ft regisztrációs díj.
Egyéni szállásigényeket (különszoba, korábban érkezés) csak előzetes egyeztetéssel a teljes díj kifizetése alapján tudjuk biztosítani.

A részvételi díjat kérjük 2005. október 15-ig a Magyar Szemiotikai Társaság számlaszámlára (11705008-20423070) átutalni. Ha szükséges, az átutaláshoz csekket küldünk.
Csak a 2005. október 15-ig beérkező megrendelés és befizetések alapján foglalunk szállást és biztosítjuk az étkezést!

Kisebb programváltozás lehetséges, amelyről a helyszínen adunk tájékoztatást!

Információ: Balázs Géza, a konferencia szervezője balazsge@due.hu, 30-474-9601
Máté Bálint, a konferencia titkára bmhomate@freestart.hu, 70-258-3671Új hozzászólás