A szemiotika alapfogalmai Magyarországon már az alapfokú oktatásba is bevonultak (mindennapi jelek használata, nyelvtan, főként jelentéstan stb.).

A középiskolában ugyancsak a nyelvtananyagban megtalálhatók szemiotikai alapismeretek, sőt a nyelvtudomány szemiotikai kiterjesztése is alapvető tananyag.

A magyarországi főiskolák és tudományegyetemek mindegyikén van szemiotikaoktatás (különösen a szabad bölcsészet és a kommunikáció oktatásában).

Tény azonban az is, hogy még sincs szervezett tudományos háttér, intézmény, publikációs lehetőség, sőt a szemiotikát tanító tanárok sem tartanak egymással szoros kapcsolatot. Minderre vállalkozik a Magyar Szemiotikai Társaság.