2009.04.20

Kerekasztal-beszélgetés a tudomány nyelvéről

2009. április 16-án, csütörtökön este került sor az egri konferencia kerekasztal-beszélgetéseire. Az I. számú kerekasztal levezető elnöke Voigt Vilmos, a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke volt. Voigt Vilmos bevezetője után Fóris Ágota (NYME SEK) számolt be az általa szerkesztett Magyar Terminológia c. tudományos folyóirat beindításáról, annak hiánypótló jelentőségéről és a megjelenés nehézségeiről. A beszámoló után felkért hozzászólások következtek: Kis Ádám (Szak Kiadó Kft.) a számítógéppel segített csoportos fordítás során alkalmazott terminológiai lépéseket mutatta be. Faár Tamara, az ELTE BTK Folklore Tanszékének PhD-hallgatója a mozi szavunk színes fejlődéstörténetén vezette végig a hallgatóságot. Nagy Levente, a Magyar Szemiotikai Társaság titkára és a Manyszi irodavezetője rövid felszólalásban számolt be a www.e-nyelv.hu oldalra beérkező kérdések terminológiai aspektusairól. Végül ismét Fóris Ágota következett, aki a nyelvtudomány tudományos nyelve címmel tartott vitaindító előadást, feltéve a kérdést: kollektív vagy egyéni, előíró vagy leíró természetűnek kell-e lennie a terminológiának? A vita sikeresen ki is alakult, és a kerekasztal-beszélgetés, folyosói, majd vacsora melletti beszélgetésekben folytatódott.Új hozzászólás