2007.12.20

Budapest, 2007. november 28.

Virágh László énekével kezdődött 2007. november 28-án az ELTE Nyelvészeti Könyvtárában a Kodály Zoltán és a magyar nyelvkultúra című ünnepség Kodály születésének 125., halálának 40. évfordulója alkalmából

Balázs Géza és Buvári Márta köszöntötte az érdeklődőket, majd Adamikné Jászó Anna előadása következett Kodály és a szép magyar beszéd címmel. Gósy Mária a beszédprodukciós tervezés és kiejtés problematikáját mutatta be. Balázs Géza a média és a szépkiejtés kapcsolatáról szólt. Kerekes Barnabás pedig napjaink jellegzetes hangsúlyozási hibáiból adott ízelítőt. Az ünnepség második részében Keppel Gyula a Bárczi Alapítvány készülő kiejtési ajánlásait, Mészáros András pedig egy készülő beszédoktató programot mutatott be.

A hivatalos programot követően a résztvevők még órákon át beszélgettek a magyar zene és kiejtés kapcsolatáról, a zenei és nyelvi értékek őrzéséről.

A programot a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a Magyar Szemiotikai Társaság szervezte.

Köszönjük a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatását.

(MSZT–Manyszi információ)

A programról képriportot közlünk a galériában.Új hozzászólás