2007.12.20

Budapest, 2007. november 26.

A Moholy-Nagy Iparművészeti Egyetemen tartotta a Társaság 2007. évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen (az észt-magyar szimpózium résztvevőivel együtt) 15-en jelentek meg.

Voigt Vilmos elnök írásban is közreadta beszámolóját, amelynek fő tételei a következők voltak:
– Megjelent a VIII. Nemzetközi Szemiotikai Kongresszus (Lyon) anyaga.
– 2007. június 10–17. között Finnországban (Helsinki – Imatra) sikerrel lezajlott a IX. Nemzetközi Szemiotikai Kongresszus.
– 2007. október 19–21. között sikerrel lezajlott az 5. Semiotica Agriensis, amelynek kiadványát most szerkesztjük.
– Készül egy észt-magyar tanulmánykötet Peeter Torop és Kroó Katalin szerkesztésében.
– Tavasszal Umberto Eco volt a könyvfesztivál vendége, jelenlétét a hírközlés megkülönböztetett figyelemmel övezte.
– Szívós Mihály elkészítette az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága szemiotikai munkabizottsága éves beszámolóját.
– Elindult a társaság honlapja (www.szemiotika.hu), amely minderről további részletes információt ad.

Balázs Géza főtitkár ismertette a 2006. év fő pénzügyi számait, valamint a 2007. év néhány jellemző pénzügyi mutatóját:
– 2006. évi támogatások: NCA 100 E Ft, NKA 600 E Ft Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes kötetére (elszámolva),
– 2006. évben érkezett 1%-os felajánlás: 132.255 Ft,
– 2006. az OKM-től kapott 600 E. Ft-os pályázati támogatás utófinanszírozásként 2007-ben megérkezett (elszámolva),
– 2007. az OKM-tól 500 E Ft-os pályázati támogatás (0022/2007.),
– 2007. évben érkezett 1%-os felajánlás: 53.776 Ft.
– számos további pályázatot adtunk be, ezeket sajnos nem fogadták el.

A társaság vagyona: 2,100 E Ft lekötött betétekben.

Dede Éva írásban küldte el a számvizsgáló bizottság jelentését a pénzügyi beszámoló elfogadására.
Voigt Vilmos röviden ismertette a 2008. évi terveket.
A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

(MSZT információ)

Az észt-magyar konferenciával együtt megtartott közgyűlésről képriport látható a galériában.Új hozzászólás