2022.09.29

Konferencia a 80. esztendős Hoppál Mihály tiszteletére

A konferencia szervezőinek meghívójából:

“Hoppál Mihály néprajztudós professzor idén tölti be 80. életévét. Köszöntésére konferenciát szerveztünk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. A projektum nevével az Ünnepelt által életre hívott Mítosz és történelem interdiszciplináris kutatási irányt szeretnénk követni.

Időpont: 2022. szeptember 2930. (csütörtök–péntek) Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

Budapest, Fővám tér 8., E épület, 2001-es terem.

Terveink szerint a konferencia online is követhető lesz, a csatlakozáshoz szükséges linket a későbbiekben fogjuk megosztani.

Regisztráció: 2022. szeptember 29. 08:50-től kezdve. Az első előadás mindkét napon 09:30-kor kezdődik.”

szeptember 29. csütörtök (Bp. Fővám tér 8., 2001-es terem)

8:50-től Regisztráció  
9:20–9:30 Köszöntő  
9:30–9:50 Voigt Vilmos Solymossy Sándor. Magyar mesék és mondák
9:50–10:10 Bolvári-Takács Gábor A sárospataki iskola és a magyar tudomány
10:10–10:30 Szathmári Botond A Sambhala királyság mítoszának különböző

dimenziói

10:30–10:50 Sipos János A türkmén bahsik dallamairól
10:50–11:10 Kérdések, válaszok  
  Kávészünet (Helyszín: folyosó előtér)  
11:30–11:50 Kótyuk Erzsébet Az Ungi-sík hagyományos orvosló szokásainak

főbb jellemzői

11:50–12:10 Pásztor Emília Napfordulók, holdfordulók ünneplése az őskori

Európában

12:10–12:30 Magyar Zoltán A szépasszony hiedelemalakja a csángó

mondahagyományban

12:30–12:50 Dallos Edina Fa-kultusz és a „fallosznyi bot”
12:50–13:00 Kérdések, válaszok  
  Ebédszünet (Helyszín: folyosó előtér)  
13:40–14:00 Arató György Adalékok a busójárás terminológiájához
14:00–14:20 Tari János Szakrális kísérőszövegek Hoppál Mihály és

kortársai filmjeiben

14:20–14:40 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor Magyarságszimbólumok 1997, 2021

A nemzeti identitás szimbolikájának összetevői

14:40–15:00 Kiss-Bíró Gyöngyvér „Pogány szokás szerint” Babonás szokások a

középkori Magyarországon

15:00–15:20 Kiss P. Attila A szarmaták és a gepidák között. Az Alföld hun korának kulturális arculata a régészeti leletek

szemszögéből

15:20–15:40 Kérdések, válaszok  
  Kávészünet (Helyszín: folyosó előtér)  
16:00–16:20 Bartha Júlia Szakrális tér az iszlám vallásban: dzsámik, mecsetek, helyük a vallásgyakorlatban és a

tudományban; Törökország példája

16:20–16:40 Hoppál Krisztina Római leletek Indián túl: mítosz és realitás
16:40–17:00 Horváth Izabella Attila temetésének mondája az ősi ázsiai elit és

fejedelmi temetkezési szokások tükrében

17:00–17:20 K. Németh András Tatár-lik és Török-lik
17:20–17:40 Katona-Kiss Attila „Képek” a Magyar Alföldről
17:40–18:00 Kérdések, válaszok  
18:00–20:00 Fogadás és koncert

Sipos Mihály (hegedű) és Kardos

Mária (gyimesi ütőgardon)

Helyszín: Faculty Club, Fővám tér 8., alagsor, bejárat a déli kapu felől.

 

szeptember 30. péntek (Bp. Fővám tér 8., 2001-es terem)

9:30–9:50 Balázs Géza Hoppál Mihály Toldi-tanulmányának margójára
9:50–10:10 B. Kovács István A magyar hősepika istenpanteonjáról
10:10–10:30 Bathó Edit „Vízibornyú, mókár, rézfaszú bagoly”.

Gyermekijesztők a Jászságban

10:30–10:50 Gráfik Imre A fa mindig kéznél van, s a kéz tudja, mit kell

tenni.

10:50–11:10 Kérdések, válaszok  
  Kávészünet (Helyszín: folyosó előtér)  
11:30–11:50 Lázár Imre Léthatárok láthatárai

Peratológiai tisztelgés Hoppál Mihály és Pethő Bertalan előtt

11:50–12:10 Péterbencze Anikó Rituális táncok a közösség szimbolizációjában
12:10–12:30 Pozsony Ferenc Samanizmus a csángóknál és a románoknál?
12:30–12:50 Tasnádi Edit Ismerős mitológiai szereplők Kúnos Ignác

isztambuli népmesegyűjteményében

12:50–13:00 Kérdések, válaszok  
  Ebédszünet (Helyszín: folyosó előtér)  
13:40–14:00 Du, Yaxiong The La Pentatonic and Its Importance to

Hungarian Prehistory Research

14:00–14:20 Windhager Ákos Ármány és szerelem a politikai sajtóban – avagy

Liszt és Jókai nyilvános Petőfi-képe

14:20–14:40 Agócs Gergely Magyar népzenei dallamtípusok változatai a

nogaj zenefolklórban

14:40–15:00 Szántó Richárd A magyarok népnevei krónikáinkban
15:00–15:20 Veres Péter Az etnogenezis és őstörténet kapcsolata az

etnológiával

15:20–15:40 Kérdések, válaszok  
  Kávészünet (Helyszín: folyosó előtér)  
16:00–16:20 Biernaczky Szilárd Mítosz és/vagy történelem? Miről vall az afrikai szájhagyományok napjainkra igen gazdaggá vált

kincsestára?

16:20–16:40 Gallina Zsolt Síron túl… Szakrális terek egy kora avar kori

temetőben

16:40–17:00 Lezsák Gabriella Új adatok a honfoglaló magyarok részleges

lovastemetkezéseinek eredetéhez

17:00–17:20 Szabados György Magyar – személyek, helyek és közösségek neve
17:20–17:40 Kérdések, válaszok  
A konferencia zárása

A meghívó letöltése: itt.

A program letöltése: itt.Új hozzászólás