2022.09.6

FRISSÍTVE: 09. 19-én!

Hagyományos őszi tematikus szemiotikai konferenciánk idei témája a SZÍNHÁZ. A színházszemiotika világszerte kutatott terület, ám a hazai szemiotikában meglehetősen figyelmen kívül hagyott terület. Említhetjük persze Bécsy Tamás vagy Kiss Gabriella ezirányú munkásságát. A korábbiakhoz hasonlóan a konferencián a színház történeti, művészetelméleti, esztétikai, irodalmi, nyelvi, kommunikációs-retorikai, folklorisztikai, vallástörténeti stb. megközelítései kapcsán várunk előadásokat, majd pedig publikációkat.

A konferenciát egyúttal H. Varga Gyula tagtársunk, az egri szemiotikai konferenciák ötletadója és fáradhatatlan szervezője emlékének ajánljuk. Itt mutatjuk be a H. Varga Gyula tanár úr által szerkesztett, halála előtt megjelent tanulmánykötetet, valamint a tavalyi konferenciánk nyomán készült tanulmánykötetet.

 ***

Semiotica Agriensis, 21. Színházszemiotika, Eger, 2022. szeptember 30. — október 2.

A Magyar Szemiotikai Társaság konferenciasorozata. Társrendező: Színház- és Filmművészeti Egyetem

2022. szeptember 30. péntek – Dobó István Vármúzeum konferenciaterme (az előzetesen regisztrálók ingyenesen beléphetnek az egri vár területére)

15.00 Megnyitó (elnök: Balázs Géza)

Voigt Vilmos (MSZT elnök)

Pintér Márta Zsuzsanna (EKKE): Gárdonyi Géza drámái

Plenáris előadások:

Balázs Géza (SZFE, PKE): Az összművészet felé – az Agón példája nyomán

Újvári Edit (SZTE): Színpadkép és képtéma: interikonicitás a középkori színház és képzőművészet világában

Terdikné Takács Szilvia (PKÜ): A drámai nyom

Este: Szabad vacsora és kötetlen együttlét

*

2022. október 1. szombat (EKKE Rendezvényterem, Bartók tér 4.)

9.00—13.00 Elnök: H. Tomesz Tímea, Újvári Edit és Tóth Szergej

A Magyar szemiotikai tanulmányok 58. kötetének bemutatója: Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerkesztette: Balázs Géza – Pölcz Ádám – Terdikné Takács Szilvia

Már Orsolya (BBTE): Az olasz barokk. Az új színházépület és a színpad

Tóth Szergej (SZTE): Az orosz színházi plakát szemiotikája

Várszegi Tibor (SZFE): Hamlet atyjának köpönyege: a kizökkent idő jele

10.00—10.30 Szünet

Gráfik Imre (Néprajzi Múzeum): Gráfik Imre: A népszínmű (Műfajleírás és szemiotikai megjegyzések)

Szirmai Éva (SZTE): „…eggya zutunk”. A magyar munkásfolklór egyes műfajainak színpadi újraértelmezése (Böröcz – Pálinkás – Szigeti: Éneklő fiatalok)

Propszt Eszter (SZTE): A pszichodráma szimbólum-fogalmáról

11.30—12.00 Szünet

Varkucs Róbert Károly (Paptamási Általános Iskola): Rejtett tartalmak a zenés színházi előadásokban

Veress Ferenc (SZFE): Színpadias elemek barokk oltárokon. Eucharisztikus témák

Vita, hozzászólások

13.00-15.00 Ebédszünet

15.00–16.00 Látogatás az egri Gárdonyi Géza Színházban

16.00 Elnök: Minya Károly és János Szabolcs

János Szabolcs (PKE): Az operett bűvkörében. Kísérlet egy kultusz értelmezésére Nagyvárad példáján

Tuba Márta (ÉGGÁG): Feketén, fehéren? Porgy és Bess az Operaházban

Ortutay Katalin (PE): A jog színháza

17.00-17.30 Szünet

Minya Károly (NYE): Színházplakátok szemiotikai elemzése

Kolumbán Adrienn (SZTE): Mítosz a színházban. A Béke Ithakában című előadás szemiotikai aspektusai

19.00 Egri esti program

*

2022. október 2. vasárnap (EKKE Rendezvényterem, Bartók tér 4.)

9.00 Elnök: Bókay Antal és Gráfik Imre

Bókay Antal (PTE): Posztdramatikus képi szemiotika Robert Wilson Oidipusz király színházában

Deák-Sárosi László (OSZK): Színház, film, idő – A színház és a film szemiotikai, tipológiai és műfaji kapcsolódásai

Bernáth András (SZTE): Shakespeare színházának összetettsége: két tragikus eskü szemiotikai elemzése

10.00—10.30 Szünet

Molnár Csilla (SoE) – Márfai Molnár László (SoE): Az archaikus szemiotikai adaptációja

Vesszős Balázs (NYE): Shakespeare-i félreértések

Büky László (SZTE): Egy sorstragédia illokúciói – Füst Milán: Aggok a lakodalmon

Antal Zsolt (SZFE): A konferencia gondolatainak összefoglalása

12.00 A konferencia zárása

Bejelentés a 21. éves konferencia jövőjéről

14.30 Emlékezés H. Varga Gyulára az egri temetőben

A konferencia szervezőbizottsága: Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára, Pölcz Ádám  adjunktus, az MSZT titkára,Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke, H. Tomesz Tímea egyetemi docens, EKKE

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666

Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport

Együttműködő partner: Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

 Új hozzászólás