2022.05.12

Hagyományos őszi egri konferenciánkra előadásokkal lehet jelentkezni a Társaság címén (magyszemtars@gmail.com) 2022. június 30-ig.

Hagyományos őszi tematikus szemiotikai konferenciánk idei témája a SZÍNHÁZ. A színházszemiotika világszerte kutatott terület, ám a hazai szemiotikában meglehetősen figyelmen kívül hagyott terület. Említhetjük persze Bécsy Tamás vagy Kiss Gabriella ez irányú munkásságát. A korábbiakhoz hasonlóan a konferencián a színház történeti, művészetelméleti, esztétikai, irodalmi, nyelvi, kommunikációs-retorikai, folklorisztikai, vallástörténeti stb. megközelítései kapcsán várunk előadásokat, majd pedig publikációkat.

A színház szemiotikai megközelítéséhez különösen a következő, magyar nyelven is megjelent könyveket javasoljuk figyelembe venni:

Eugenio Barba—Nicola Savarese: A színész titkos művészete. Színházantropológiai szótár. L’Harmattan, Bp. 2020.

Thoinot Arbeau: Orchesographia, avagy a tánc mestersége. Prae.hu, Arbeau Art, Bp., 2009.

János-Szatmári Szabolcs. Az érzékeny színház. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2007.

Kiss Gabriella: (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata. Orpheusz Kiadó, Bp., Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2001.

A konferenciára 2022. június 30-ig lehet jelentkezni címmel és rövid kivonattal: magyszemtars@gmail.com.

A konferenciát egyúttal H. Varga Gyula tagtársunk, az egri szemiotikai konferenciák ötletadója és fáradhatatlan szervezője emlékének ajánljuk. Itt mutatjuk be a H. Varga Gyula tanár úr által szerkesztett, halála előtt megjelent tanulmánykötetet, valamint a tavalyi konferenciánk nyomán készült tanulmánykötetet.Új hozzászólás

Aktuális rendezvények