2021.09.27

20. Semiotica Agriensis. Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, nyelvészeti, irodalmi, képzőművészeti) konferencia

A 20. Semiotica Agriensis konferencia áttekintés a szemiotika hazai történetéről, az egri szemiotikai konferenciákról. Az előadások, hozzászólások középpontjában a Milyen jelrendszereket használunk? kérdése áll. A konferencia meghirdetői arra kérik a jelentkezőket, hogy alkalmazott, hasznos, gyakorlati szemiotikai szempontokat figyelembe véve fogalmazzák meg gondolataikat.

A konferenciát a helyszínen szeretnénk megrendezni az aktuális járványügyi szabályok betartásával, de ha a járvány miatti korlátozások életbe lépnek, akkor online felületen, rövid, tézisszerű összefoglalókra adunk lehetőséget. A konferencia anyagát (mint mindig) most is megjelentetjük. A kéziratokat 2021. november 30-ig várjuk.

  1. október 1. péntek – Dobó István Vármúzeum

15.00 Megnyitó

Nyitó előadás:

Voigt Vilmos (MSZT elnök): Lotman első évszázada

Plenáris előadás:

Szívós Mihály (BME): A szemiotikai szintaktikai elemzés lehetőségei és jelentősége

17.00 Történelmi séta az egri várban

18.30 Vacsora (Dorner étterem)

Este: Az Erósz szemiotikája című kötet bemutatója (EKKE B épülete, fsz. körterem)

 

  1. október 2. szombat (EKKE, Líceum II. emelet 302-es terem)

9.00 Elmélet

Bókay Antal (PTE): Hogyan olvassunk verset? A líra-szemiotika lehetőségei – plenáris előadás

Büky László (SZTE): Virtuális szimbólumok

Ortutay Katalin (PE): A talártól a pálcáig – a jog vizuális jelei

10.00 Szünet

Vaskó Ildikó (ELTE): Emotikon, mém – modern lingua franca?

Balázs Géza (ELTE, PKE): A művészet és a nyelv születése

Márfai Molnár László (SoE): Posztszubjektivitás és (poszt)szemiotika?

12.00 Ebéd (Dorner étterem)

14.00 Alkalmazás (EKKE B épület, földszinti kiselőadó)

Hidasi Judit (BGE): Interkulturalitás az alkalmazott jelrendszerekben

Újvári Edit (SZTE): A szemiotikai fogalomkészlet alkalmazása a kulturális jelenségek elemzésében

Már Orsolya (BBTE): Személy- és helynevek jelrendszerei

Tuba Márta (GGÁIG, KRE)): Eposzi kellékek szemiotikája

15.20 Szünet

Terdikné Takács Szilvia (SE, PKÜ): „Egy képben csak talán, s csupán a lényeget” – szövegjelek, jel-fogalmak és jel-értés az anyanyelvi oktatásban

Szirmai Éva (SZTE): Ünnepi jelek – jeles ünnepek

Pölcz Ádám (ELTE, PKÜ): Egy lehetséges szemiotikaoktatási minimumról

Vita, hozzászólások

18.30 Vacsora (Dorner étterem)

 

  1. október 3. vasárnap (EKKE B épülete, 119-es terem)

9.00 Plenáris előadás

Gráfik Imre (Savaria Múzeum, Néprajzi Múzeum): Milyen jelrendszereket használ(t)unk? – Például tulajdon- és/vagy mesterjeleket. (Tulajdonjegyek mutatója a XIX. századból)

9.45 Esettanulmányok

Dallos Edina (MTA, ELTE, SZTE): Nomadizmus és írásbeliség

Deák-Sárosi László (OSZK): A háromszólamú vers és jelölésrendszere

10.25 Szünet

Molnár Csilla (SoE): A tér és idő képi szemiotikája a verbális és vizuális ikonológiában

Kim Shinhyung (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola – koreanisztika program): Az udvariassági és tiszteletadási kommunikáció nyelvészeti vizsgálata a koreai nyelvben, összehasonlíthatósága a magyar nyelvvel

Kolumbán Adrienn (SZTE Filozófia Doktori Iskola): Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének szintaktikai jelentésdimenziói

Egri Petra (PTE): Jelek, játékok, performanszok – a divat szemiotikája

Vita, hozzászólások

12.30 A konferencia zárása

A konferencia szervezőbizottsága:

  1. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára,
  2. Pölcz Ádám adjunktus, az MSZT titkára,
  3. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője, dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke.

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666

Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság

Együttműködő partner: Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Támogató: Nemzeti Kulturális AlapÚj hozzászólás