2020.08.28

Semiotica Agriensis, 19. — FIGYELEM! A konferencia online formában lesz megtartva szeptember 26-án, 14 órai kezdettel! Csatlakozási szándékát a magyszemtars@gmail.com címen legyen szíves jelezni szeptember 26-án 10 óráig!

A Magyar Szemiotikai Társaság országos jeltudományi konferenciasorozata a Dobó István Vármúzeum és az Eszterházy Károly Egyetem Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport együttműködésében.

Szervezőbizottság: Voigt Vilmos, Balázs Géza, H. Varga Gyula, Pölcz Ádám

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Tématerületi Kiválósági Pályázat (közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció, ELTE)

szeptember 25. (péntek) (Dobó István Vármúzeum, Dobó-bástya, konferenciaterem)

14.30 Voigt Vilmos (ELTE, MSZT) bevezető előadás

15.00 Büky László (SZTE): Karinthy Frigyes nőábrázolásáról – Az oihák Capilláriában

15.20 Biernaczky Szilárd (ELTE, Mundus Kiadó): Fekete Érosz. Rejtett értelmek – gyűjtői-kutatói megoldáskeresések

15.40—16.00 Szünet

16.00 Balázs Géza (ELTE, PKE): A szerelemről való beszéd

16.20 Bókay Antal (PTE): Pszichoanalízis, költészet, szerelem és szemiotika (plenáris előadás)

17.00 Szerelempatak (R.: Sós Ágnes, magyar dokumentumfilm, 2013)

20.00 Könyvbemutató, valamint találkozó az Eger Sikeréért Egyesület tagjaival

Könyvek: Büky László: Karinthy és a nyelv; Hálózatkutatás: hálózatok a nyelvben; A gyermek szemiotikája

szeptember 26. (szombat) (Eszterházy Károly Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 119. terem)

9.00 Márfai Molnár László (SoE): „A vas a Mars, a réz pedig Vénusz…” Az alkímia erotikus-szerelmi szimbolikája

9.20 Dallos Edina (MTA–ELTE–SZTE): Szerelembe esni (egy közép-török példa)

9.40—10.00 Szünet

10.00 Hoppál Mihály (MTA): Erósz a folklórban (plenáris előadás)

10.40 Molnár Csilla (SoE): A népi kultúra erotikus szimbolikája

11.00 Molnár Zsolt (Balassi Bálint Gimnázium, Budapest): Egy szerelmi (?) házasság (utó)élete: Ferenc József és Wittelsbach Erzsébet mint szerelmi szimbólum

11.20 Blankó Miklós (ELTE): Erotikum az operettben

Ebédszünet

14.00 Ortutay Katalin (PE): A gyűlölettől a szerelemig – Gérard Presgurvic Rómeó és Júlia című musicaljének nyelvi jellemzői és a szerelem szemiotikája

14.20 Bernáth András Gábor (SZTE): Az elképzelt erotika hatalma Shakespeare drámáiban (a kérése, hogy vasárnap délelőttre kerüljön)

14.40 Szirmai Éva (SZTE): Szerelemkeresők – Az apróhirdetéstől a Tinderig

15.00—15.30

15.30 Tóth Szergej (SZTE): A szerelem témája a lubokon (az orosz népi képeken) (plenáris előadás)

16.00 Újvári Edit (SZTE): Égi és földi szerelmek

16.20 Pölcz Ádám (ELTE): A szerelem alakzatai. A vallásos szerelmi beszéd szemiotikája

16.40 Minya Károly (NYE): Szerelemmetaforák a szólásainkban

17.00 Vajda Mária (Déri Múzeum): A pendely és a gatya körül – Népélet alulnézetből (plenáris előadás)

20.00 Voigt Vilmos 80. (Tari János filmje)

szeptember 27. (vasárnap) (Eszterházy Károly Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 119. terem)

9.00 R. Nagy József (ME): Éjjeli műszak, avagy a munkáskolóniák testisége

9.20 Terdikné Takács Szilvia (SE): Ámor és mámor. Szerelem és bor közös jelvilága

9.40 Már Orsolya (BBTE): Szerelmes becenevek

10.00—10.30 Szünet

10.30 Vasné Tóth Kornélia (OSZK): Invokáció Vénuszhoz – szerelem az ex libriseken

10.40 Deák-Sárosi László (OSZK): A szerelem jelei a 2019-es filmhét játékfilmjeiben

11.00 Dede Éva (Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport): Szép, mint Erósz és Thanatosz találkozása az Alkonyatban

11.20 A konferencia értékelése (Voigt Vilmos, ELTE, H. Varga Gyula, EKE)

Tudnivalók:

A pénteki előadások az egri várban lesznek. A várba való belépéskor a szemiotikai konferenciára kell hivatkozni.
A szekcióelőadások időtartama: 15 perc. Az előadások után 5 perces vitára van lehetőség.
A konferencia alatt az MSZT és az Inter könyvei kedvezményes áron megvásárolhatók.

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok című sorozatban megjelentetjük. A dolgozatok leadásának határideje: 2020. november 30. A kötet megjelenése: 2021. szeptember (20. Semiotica Agriensis)

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs (publikációs) díj: 6000 Ft, amelyet kérünk előre az MSZT számlájára utalni: 11705008-20423070, vagy legkésőbb a helyszínen befizetni.

A vacsora és az ebéd önköltséges. Az igényt érdemes előre bejelenteni, de korlátozott számban minden nap 9.00 óráig leadható még az igény.

Információ: Pölcz Ádám (e-mail: magyszemtars@gmail.com); a helyszínen: Blankó Miklós, a konferencia titkára: 30-318-9666.

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.Új hozzászólás