2019.06.8

6. szimpózium Józsa Péter emlékére

Kitágult a világ, a világ „kisímult”, az emberiség Godot-ra vár… foglalható össze címszavakban Markó Péter előadása. A szimbólum több tudomány fogalma, összekötő szereppel bír, átélhetővé teszi a közösségi tudatformákat, összeköti a közösséget, emelte ki több éve folyó szimbólumkutatásuk tapasztalataiból Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Gráfik Imre a népművészetre vonatkoztatható esztétikai jelentéstöbbletről értekezett. Meglátása szerint felértékelődnek a kézműves termékek, mert kiemelkednek a tömegtermelésből. Hogyan lehet festményekről vagy zenéről beszélni? Újvári Edit az erős európai verbális kultúra hagyományairól és változásairól szólt. Balázs Géza a világot jellemző kulturális sokkról mint szemiotikai jelenségről értekezett. Az őrségi Nagyrákos polgármesteri hivatala, Baksa Eszter polgármester hatodszor látta vendégül a Józsa Péter emlékére megrendezett szimpózium résztvevőit.  Józsa Péter utolsó éveiben sok időt töltött nagyrákosi falusi házában, a nagyrákosi temetőben nyugszik. A Magyar Szemiotikai Társaság 2002 óta rendez emlékére, sokoldalú munkásságának, máig ható hatásának értékelése szimpóziumokat. A szimpóziumok anyagát a Vasi Szemle rendszeresen megjelentette.

(Kép: Balázs Géza, szöveg: MSZT)

További képek a honlapunk Képtárában.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Új hozzászólás