2018.08.24

17. Semiotica Agriensis, Eger, 2018. szeptember 28–30.
Frissítve: szeptember 12.

2018. szeptember 28., péntek (Egri vár, Kazamaták)

Nulladik program
10.30 Látogatás a Gárdonyi Géza-emlékházban
Király Júlia (Dobó István Vármúzeum): Gárdonyi titkosírásának megfejtése
Az emlékház meglátogatása a Dobó István Vármúzeum belső udvaráról indul, de közvetlenül oda is lehet érkezni!

12.45 Sajtótájékoztatók
13.00 Köszöntők
13.15–14.45 Plenáris előadások
Voigt Vilmos (ELTE): A névtelen vár
Szívós Mihály (MTA): A titok mint szemantikai és pragmatikai probléma a jeltudományban. A szemiotikai elemzés módszere VI.
Kroó Katalin (ELTE): A titok ‘megnyílása’ mint szövegszemiotikai probléma

14.45–15.00 Szünet

15.00–16.00 Plenáris előadások. Szekcióvezető: Voigt Vilmos
Garamvölgyi László (ORFK): A titok felfejtése: a nyomozás
Balázs Géza (ELTE): Az ember titkos élete

16.00–16.15 Szünet

16.15–17.15 Szekcióvezető: Balázs Géza
Forró Antal (DE): Kriminálgeográfiai vizsgálatok Gyula város közigazgatási területén, különös tekintettel a látens bűnözésre
Márfai Molnár László (SoE): A rock titkos történetének szemiotikája
Vasné Tóth Kornélia (OSZK): Kódfejtés – ex librisekbe zárt üzenetek
Horváth Zoltán: Rejtély és aktív művelődés – A szabadulószoba mint nonformális tanulási színtér (szemiotikai megközelítéssel)

17.15 Hozzászólások, vita
18.00 Vacsora

20.00 Vámos Hanna (Gödöllői Damjanich János Általános Iskola): Titkosítás – titkosírás – titokfejtés
20.30 Tar László (Corodini Országos Bűvész Egyesület): A bűvész és a titkosítás (Eszterházy Károly Egyetem, B. épület)
21.00 A Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám szerk.: Az idő szemiotikája című kötet, valamint Büky László: Lírai én a tárgyi és szellemi világban című könyvének (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 45.) bemutatója

2018. szeptember 29., szombat (Eszterházy Károly Egyetem, B épület, Eger, Egészségház u. 4. 119. terem és az előtte lévő folyosó)

9.00–10.40 Plenáris előadások. Szekcióvezető: H. Varga Gyula
Arató Balázs (PPKE) – Aratóné Nagy Ágnes (Arató Ügyvédi Iroda): Jogi titok
Kuna Ágnes (KGRE): A gyógyítás rejtett titkai
R. Nagy József (ME): A munkáskolóniákban élő férfiak és nők közötti titkok, elhallgatások
Terdikné Takács Szilvia (BJHSZ): MYSTERIUM FIDEI. Az Eucharisztia jelelmélete a katolikus teológiában
Deák-Sárosi László (OSZK): Egy sorsdöntő jelentőségű első világháborús hadititok értelmezései

10.40–10.50 Szünet

10.50–12.10 Szekcióvezető: Terdikné Takács Szilvia
Lajos Veronika (ME): Titkok és női életvilágok a moldvai csángókutatásban
Tokaji Ildikó (DuE): A titkok tárháza: a térkép
Már Orsolya (BBTE): Mit titkolnak egy község helynevei? Sepsikőröspatak (háromszéki) község helyneveinek vizsgálata
Dallos Edina (MTA–ELTE–SZTE): Inkognitó. Mesei és hiedelmi példák
Szakál Eszter (ELTE): Titkos tetoválások

12.10–12.20 Hozzászólások, majd szünet, ebéd

14.00–15.00 Poszterszekció
Vesszős Balázs (ELTE): A kódváltás mint a titok kifejezése az interkulturális üzleti kommunikációban
Tuba Márta (GGÁIG): A tündérmese titkai
Menyhért Dorka (BCE): Tabutémák és eufemizmusok a médiában
Fejes Gergő (ELTE): A titkok hídja – Szerelemlakat vagy titoklakat?

15.00–16.00 Szekcióvezető: Minya Károly
Szirmai Éva (SZTE): A digitális identitás titkos jelei
Újvári Edit (SZTE): Okkult tanok, titkos társaságok jelképei
Magyari Sára (PKE): A nárcisztikus személyiségzavar szemiotikája
Pölcz Ádám (ELTE): Az enigma mint megfejthetetlen(?) titok jelei

16.00–16.20 Szünet
16.20–17.20 Szekcióvezető: Magyari Sára
Büky László (SZTE): Ady, Füst és Karinthy minden költői titkai
Tóth Szergej (SZTE): A szabadkőművességgel asszociálható jelképek Oroszország fővárosaiban
Bagi Ibolya (SZTE): „Titkok táblái” – Megjegyzések az orosz avantgárd költészet rímfelfogásához
Sarnyai Csaba (SZTE): Az eltitkolt szavak hatalma – Bevezetés az orosz ráolvasásszövegek világába

17.20–17.40 hozzászólások, vita
18.00 Vacsora

20.00 Titkosírások

2018. szeptember 30., vasárnap (Eszterházy Károly Egyetem, B épület)

9.00–10.00 Szekcióvezető: Pölcz Ádám
Minya Károly (NYE): Tetten ért csend. A hallgatás és az elhallgatás szemiotikája
Tóth Áron Tamás (DE): Megnyilatkozások a hallgatás mögül
Ortutay Katalin (PE): A szürke eminenciás titka
Blankó Miklós (ELTE): A titok megjelenési formái a nonverbális kommunikációban

10.00–11.00 Szekcióvezető: Büky László
Mayer Péter (ELTE): A titkolózás szófaja
Jámbor Dorottya (BCE): Az önfelvállalás mint a titok feloldása transzszexuális nők identitásfejlődésében
Kovács Eszter (BCE): A gyengék művészete: a beszéd
Horváth Márk – Lovász Ádám (ELTE – Absentology Műhely): A töredezett médium sercegő titka: Zaj és poszthumanitás

11.00 Hozzászólások
12.00 Ebéd

Tudnivalók:
A plenáris előadások max. időtartama 20 perc, a szekcióelőadásoké 15 perc. A szekciók végén hozzászólásra és vitára van lehetőség.
A poszterelőadásokra (bemutatókra) 60 perc áll rendelkezésre. A bemutatókhoz asztalt, paravánt, laptop-használathoz elektronikus és wifi-csatlakozást biztosítunk.

A konferencia alatt az MSZT és az Inter könyvei kedvezményes áron megvásárolhatók.

A pénteki előadások az egri várban lesznek. A vár területére csak belépőjeggyel lehet belépni; az előadók és az előzetes regisztrálók a kapunál ingyenes belépést biztosító kártyát kapnak.

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok című sorozatban megjelentetjük. A dolgozatok leadásának határideje: 2018. november 30. A kötet megjelenése: 2019. június 30.

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs (publikációs) díj: 6000 Ft, amelyet kérünk előre az MSZT számlájára utalni: 11705008-20423070.

A vacsora és az ebéd önköltséges. Az igényt érdemes előre bejelenteni, de korlátozott számban minden nap 9.00 óráig leadható még az igény.

Szállást csak korlátozott számban és csak 2018. szept. 1-ig való előzetes bejelentéssel, a szállásdíj előzetes kifizetésével tudunk biztosítani az EKE tanszállodájában.

Információ:
Pölcz Ádám, a konferencia titkára
E-mail: magyszemtars@gmail.com

Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Együttműködő partnerek:
Magyar Szemiotikai Társaság, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda

A titok szemiotikája konferencia programja letölthető innen.

A programot folyamatosan frissítjük.Új hozzászólás

Aktuális rendezvények