Pölcz Ádám (szerk.)

Emlékezet: ünnep – fesztivál

Magyar szemiotikai tanulmányok 28.,

MSZT

2013 Budapest

184 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

A 9. Semiotica Agriensis tanulmányai.

Az ünnep jeles időszak, amely előhívja az emlékképeket, és meghatározza az egyén vagy egy csoport identitását. Az ünnep megmutatja, kik is vagyunk.
Napok, hetek, évek. Vagy: irodalom, film, hagyomány. Fogalmak, amelyekkel megragadható, és élhetővé – újraélhetővé – tehető minden, ami elmúlt.
De a hétköznapokban magunknál hordjuk az emlékezés jeleit: kitűzzük a ruhánkra, fejünkben tároljuk és lerajzoljuk, álmodunk, vagy éppen levesszük egy polcról a könyvesboltban.
Az emlékezet az, ami összeköti a hagyományt, az irodalmat, a nyári napfordulót és a gasztronómiát.

Tartalom

Az ünnep szemiotikájának elmélete

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Az ünnep, mint emlékezés és az emlékezés, mint ünnep
Bencze Lóránt: Timeo Danaos et dona ferentes – Adjon ajándékot bár, nem hiszek én a görögnek (Vergilius: Aeneis, VI, 95) – Az ünnepi ajándék és az ünneplés mint ajándékozás szemiotikájáról

Az emlékezet a mindennapokban

Andok Mónika: Mediatizált emlékezet
Balázs Géza: Álom – emlékezet – identitás. Az onirikus (álombeli) tevékenység szemiotikai megközelítése
Bencze Lóránt: Az jelhiány mint „bűn” és „büntetés”
Massányi Kinga Éva: A jelvényfelirat – az emlékezet részei
Szirmai Éva: Képet alkotunk – A mitikus emlékezetmód jelei gyermekrajzokban
Veres Gábor: Jelképek és jelentések a gömöri népi bútorok díszítésében

Az emlékezet az irodalomban

Bednanics Gábor: Az irodalom térbeli emlékezete
Németh Zoltán: Az Apa figurája a posztmodern magyar irodalomban

Hagyomány, ünnep, emlékezet

Ardamica Zorán: Álcázott jelentések hálója, avagy hogyan lett Kármán József ’48-as forradalmár és a határon túli magyarok jogvédője
Deák-Sárosi László: A „karácsony” szimbólumának elidegenítése negatív jelentéstartalmak hozzáadásával
Pekár Petra: Átalakuló ünnepek a Palócföld kisfalvaiban
Propszt Eszter: A „sváb” emlékezet szemiotikájáról Balogh Róbert Vagon című drámája kapcsán
Tokaji Ildikó: Az orosz Kulináriai bölcsesség látható és olvasható jelei
Tóth-Fodor József Péter: A groteszk megjelenési formái a Savaria történelmi karneválon
Újvári Edit: A nyári napforduló. Ünnep-változatok szemantikai és pragmatikai megközelítésben

Egy közeli évforduló margójára – 130 éves lesz a Coca-Cola

Kiss Róbert Richard: A Coca-Cola szimbólumrendszere

ÉletrajzokÚj hozzászólás