2013.05.14

A Magyar Vallástudományi Társaság és a Zsigmond Király Főiskola szervezésében 2013. május 31-én (péntek) 9-18 óráig

Program:
08.00-08.45 Regisztrálás
09.00  Köszöntő: Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes, Zsigmond Király Főiskola
Eligazítás: Bencze Lóránt
09.20 Voigt Vilmos: A vallási jeltárgy
09.40 Horányi Özséb: A szakrális kommunikáció szemiotikai aspektusai
10.00 Székely Attila: Hit és tudomány a nemzetközi Lélekenciklopédiában
10. 20 Cselényi István: Isteni kommunikáció
10.40 Adamik Tamás: Arles-i Caesarius, a szónok
11.00 Kávészünet
11.30 Horváth Katalin: Az ég szimbolikus jelentései és ég főnevünk eredete a tautologikus predikatív
11.50 Újvári Edit: Újvári Edit: Keresztény tartalom – növényi jelrendszer a Harbaville triptychonon
12.10 Török Csaba: Benedek és Ferenc. Egy vatikáni kommunikációs fordulat értelmezésének lehetőségei.
12.30 Spannraft Marcellina: “Cselekvésbeszéd” és szakralitás Pilinszky János költészetében
12.50 Ebédszünet
14.00 Nagy Fruzsina: A félelem terei Szent Teréz belső várkastélyában
14.20 Dallos Edina: A rossz a pogány csuvasoknál
14.40 Hoványi Márton: Édentől parabázisnyira
15.00 Schiller Vera: Kígyó, illetve sárkány mint vallási jel és jelrendszer
15.20 Hoppál K. Bulcsú: A Nemzeti Hitvallás vallásszemiotikai szempontból
15.40 Balázs Géza: Buddhista-keresztény zarándokút Srí Lankán
16.00 Kávészünet
16.30 Deák-Sárosi László: A hit és remény kameraállásai; Szőts István filmnyelvi stílusáról
16.50 Hubbes László Attila: Új Magyar Mitológia – Jelképes ősváltások két animációs filmben
17.10 Bencze Lóránt: Szimbólumok szövete – Notker Wolf jelértelmezése a pannonhalmi bazilika
17.30  Zárszó
Az előadások bővebb változata megjelenik a Vallástudományi Szemle 2013. évi számaiban.
Budapest, 2013. május 7.
Dr. Jászberényi József igazgató,
Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet
A konferencia támogatója a Zsigmond Király Főiskola,
a Magyar Vallástudományi Társaság
és a Gyermely Zrt.
A konferencián készült képek itt megtekinthetők.


Új hozzászólás