2012.10.1

IV. Hálózatkutatás. Hálózatkutatások a bölcsészet-, társadalom- és természettudományokban

Rendezők: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, NYME SEK Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék, SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.

A konferencia a nyelvi, kulturális, társadalmi és a természettudományi jelenségek kapcsolatát komplex módon, főként modern hálózattudományi szempontok bevonásával kívánja vizsgálni, teret adva filozófiai, szemiotikai, kommunikációtudományi és egyéb társadalom- és természettudományi stb. megközelítéseknek is. A konferenciára külföldi és hazai egyetemi hallgatók és doktoranduszok is jelentkezhetnek.

Egy-egy előadás időtartama: 20 perc, amelyet közvetlenül utána 10 perc megbeszélés, illetve a szekció végén munkamegbeszélés követ.

A konferencián tartjuk a Hálózatkutatás II-III. konferenciák kötetének sajtóbemutatóját is. (A Hálózatkutatás első kötete 2010-ben jelent meg a Tinta Könyvkiadónál.)

A konferencia időpontja: 2012. november 26. (hétfő)

A konferencia helye: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Jelentkezési határidő: 2012. október 26.

A jelentkezéskor leadandó: az előadó neve, beosztása, e-mail címe, intézmény neve, az előadás címe, az előadás rövid (8-10 soros) absztraktja

A konferencián elhangzott előadásokat tanulmánykötetben jelentetjük meg.

A konferencia regisztrációs díja: 3600 Ft (az előadás elfogadásakor kell befizetni a Magyar Szemiotikai Társaság számlájára: 11705008-20423070.

Jelentkezés, további információk a szervezőbizottság titkáránál: Kovács László (halozatkutatas@btk.nyme.hu).

Szervezőbizottság: Balaskó Mária, Balázs Géza, Kovács László, Tóth Szergej.Új hozzászólás

Aktuális rendezvények