2012.09.13

Helyszín: (pénteken) Dobó István Vármúzeum, Bástya (Egri vár), Eszterházy Károly Főiskola (Eszterházy tér 1. Líceum, fszt. 112.)

Rendezők:
Magyar Szemiotikai Társaság – Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtu-dományi Kutatócsoportja – MAB kommunikációtudományi munkabizottsága – Dobó István Vármúzeum
Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos. A szervezőbizottság titkára: Pölcz Ádám
Program
2012. szeptember 28. péntek
Helyszín: Dobó István Vármúzeum konferenciaterem (Egri vár, az ingyenes belépéshez előze-tes regisztráció szükséges)
14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.15 Balázs Géza–H. Varga Gyula–Pölcz Ádám: 10 éves a Semiotica Agriensis
14.45 Voigt Vilmos: A magyar szemiotika útja
Plenáris előadások:
15.30 Szívós Mihály: A jelek osztályozása
16.15 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Archaikus tudatformák és testképek a mai társada-lomban
17.00 Balázs Géza: A bőr emlékezik. Jelek a testen
17.30 Beszélgetés, vita a jelek osztályozásáról
Este: Várlátogatás, Márai-kiállítás megtekintése (csak regisztrációval!)
2012. szeptember 29. (szombat)
Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Eszterházy tér 1. (Líceum) fszt. 112.
9.00 Büky László: Testrészek kontingenciái és értékállapotaik Füst Milán költői nyelvében
9.25 Tokaji Ildikó: A kommunikatív test, avagy mit jelez a testünk
9.50 Dede Éva: Jelentés a test sötét (hátsó) oldaláról (a hát szemiotikája)
10.15 Németh Zoltán: A test mint műalkotás
10.40—11.00 Szünet
11.00 Újvári Edit: Test-oppozíció az Isenheimi oltár táblaképein
11.25 Szirmai Éva: A város teste
11.50 Propszt Eszter: Ha a szöveg testté lesz – Reprezentáció Hajdu Szabolcs „Bibliotheque Pascal”-jában
12.15-14.00 Ebédszünet
14.00 Hauser Zoltán rektor köszöntője, majd séta a megújult Líceumban (könyvtárak, mély-földszint).
14.45 Andok Mónika: Médiakép és test referencialitása
15.10 Schirm Anita: A test nyelvi megjelenései a reklámokban
15.35 Nagy Csilla: Plasztik testek (Jan Švankmajer gyurmaanimációs testképei)
16.00 Czervan Andrea: „The Body is Obsolete” – Stelarc és a gépiesített test
16.25-16.40 Szünet
16.40 Bauko János: A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája
17.05 Simándi-Kövér Annamária: Test – Jel – Társadalom
17.30 Benyovszky Krisztián: Test, beszéd, iszonyat. Egy Poe-novella tényszerű és képszerű szemiotikai megvilágításban
17.55 Massányi Kinga: A test szemiotikája – Hogyan változtatják meg az öltözködés kiegészí-tői a test jelentését? (különös tekintettel a jelvényre)
Este:
20.00 A Líceum rekonstrukciós munkálatai (filmvetítés)
20.30 Gasztroszemiotika. Az étkezés szemiotikája című kötet (szerk.: Balázs Géza-Balázs László-Veszelszki Ágnes) bemutatója.
2012. szeptember 30. vasárnap
Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Eszterházy tér 1.
9.00 Bencze Lóránt: A jelek pszicho-szocio-szomatikus tartalma és jogi megítélése
9.25 Veres Gábor: Jelek és jelentések a gömöri népi bútorok díszítésében
9.50 Veszelszki Ágnes: A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon
10.15 Varga Éva Katalin: A „szent” keresztcsont
10.40 H. Szilasi Ágota  A kondástól a hajléktalanig. Az emberi figura szerepe Földi Péter jelértékű festészetében
11.05 Szünet
11.20 Deák-Sárosi László: A jel helyreállítása a (testi) szerelemben Skultéty Péter „Rémtörté-net a klinikán” című rövidfilmje kapcsán
11.45 Őszi Brigita: A test traumájának és értékvesztésének megnyilvánulása Günter Grass és Kertész Imre művében
12.05 Veszprémi Eszter: A testbeszéd különböző formái Zilahy Lajos Halálos tavasz című regényében
Hasznos tudnivalók:
Az előadások mindenki számára nyilvánosak és ingyenesek!
Az egri vár területére csak belépőjeggyel lehet belépni, az előadók, illetve az előzetes regiszt-rálók nevét azonban leadjuk, és a kapunál ingyenes belépést biztosító kártyát kapnak. Előzetes regisztráció: szemiotika@szemiotika.hu.
Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 5000 Ft (ez magában foglalja a pub-likációs költséget is).
Szállás és étkezés csak korlátozott számban, és aug. 31-éig való befizetéssel biztosítható:
Három nap (2 éj szállás+reggeli, 2 vacsora, 2 ebéd): 18.000 Ft
Két nap (1 éj szállás+reggeli, 1 ebéd, 1 vacsora): 11.000 Ft
Tervezett szállás: Bartók téri panzió (2-4 ágyas szobákban), étkezés a Dorner étteremben. (Különszoba, különleges igények esetén az összeg változhat.)
A Magyar Szemiotikai Társaság tagjai a részvételi díjból 2000 Ft kedvezményt kaphatnak.
A regisztrációs és részvételi díjak a következő számlaszámra utalandók: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság).
Információ, megrendelés: Pölcz Ádám: szemiotika@szemiotika.hu, 30-318-9666


Új hozzászólás