2011.04.26

KONFERENCIAFELHÍVÁS

A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéke, a MAB kommunikációtudományi szekciója, a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ
Emlékezet: ünnep – fesztivál címmel rendezi meg a 9. Semiotica Agriensis konferenciát.

A konferencia időpontja: 2011. szept. 30-okt. 2. (péntek, szombat, vasárnap)
Helye: Eszterházy Károly Főiskola, Dobó István Vármúzeum, Eger

A tervezett program:
–  Tudományos konferencia az „emlékezet, ünnep, fesztivál” kérdéskörében
– Ifjú szemiotikusok 9. konferenciája (egyéb témákkal is lehet jelentkezni)
– Plenáris és poszterelőadások (külföldi és hazai előadók)
– A Magyar szemiotikai tanulmányok 25-26. kötetének sajtóbemutatója

Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, kommunikáció-, médiaelméleti, informatikai, hálózatkutatási, pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek előadással egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi.
Jelentkezési határidő: 2011. június 30.
A jelentkezési lap a www.szemiotika.hu honlapról letölthető (erről a helyről) és a  szemiotika@szemiotika.hu címre küldendő.

Regisztrációs díj: 3500 Ft, amelyet 2011. augusztus 31-ig kell a következő számlaszámra
utalni: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság).

A szállás- és étkezési lehetőségeket kérjük a jelentkezéssel együtt bejelenteni. (A szállás és étkezés péntek vacsorától vasárnap ebédig, három napra: 14.000 Ft.) A jelentkezőket 2011. szeptember elején tájékoztatjuk a programról, a szállásról és az étkezési lehetőségről.

Információ:
Pölcz Ádám (a konferencia titkára): szemiotika@szemiotika.hu és iroda@e-nyelv.hu. Tel.: 30-318-9666.

A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti.

Budapest–Eger, 2011. március 15.

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Voigt Vilmos    Dr. Balázs Géza    Dr. H. Varga Gyula
professor emeritus    egyetemi tanár    főiskolai tanárÚj hozzászólás