2011.02.12

ELTE BTK–KJF–Magyar Szemiotikai Társaság előadássorozata (speciális kollégium)
Helyszíne: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 428-as előadóterem.

Szervezi: Balázs Géza és Bódi Zoltán
2011. február 16–május 11., szerdánként 16.00 órakor
A végleges program:
2011. február 16. Bódi Zoltán (KJF): A világháló új nyelve
2011. február 23. Balázs Géza (ELTE): Az internet filozófiája, Veszelszki Ágnes (ELTE): Az internet nyelvészete. Új nyelvi forma: a digilektus
2011. március 2. Szűts Zoltán: A hypertext
2011. március 9. Nagy Levente (OFFI): Profilalkotás a netes információk alapján; Dede Éva (ELTE): On-line cselekedetek pszichológiája; Az internetpedagógiai kérdései
2011. március 16. Andok Mónia (VE): Lev Manovich új média elmélete
2011. március 23. Fűzfa Balázs (NYME SEK): Milyen lesz a 21. század irodalma? Modern narratívák a neten
2011. március 30. Benczik Vilmos (ELTE): Mi jöhet az írásbeliség után? A posztliteralitás korszakának vázlata. Aczél Petra (PPKE): Netorika. A digitális retorika műfajai és jellemzői
2011. április 6. Kovács László (NYME SEK): Behálózva – az internettől az agyig
2011. április 13. ifj. Csákvári József (OFI): Avatarkultúra: Számítógépes játékok és kulturális identitás
2011. április 20. Szünet
2011. április 27. Zimányi Árpád (EKF): Nyelvtani viszonyok neten; Minya Károly (NYF): Szókincsvizsgálatok a neten
2011. május 4. Juhász Valéria (SZTE): Netnyelvészet, a magyar CMC (computer mediated communications)
2011. május 11. Prószéky Gábor (PPKE): A kiterjesztett számítógépes nyelvészet
Az előadásokat kötetlen beszélgetés, vita követi.
Az eseményeket a www.e-nyelvmagazin.hu nyomon követi.
Az előadások nyilvánosak, az ELTE és a KJF hallgatói – a szaktanárok által közölt feltételek alapján – tanegységként elfogadtathatják.Új hozzászólás