2009. november 30. Nyugat-magyarországi Egyetem

Irányzatok, eszmék a mai magyar nyelvben, kultúrában és társadalomban.

Rendező:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Társrendezők:
NYME SEK BTK Interkulturális Tanulmányok Intézete
NYME SEK BTK Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete

Támogató:
NKA

Helyszín:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ
D épület, földszint 2-es előadó (Szombathely, Berzsenyi tér 2.)

Program

2009. november 30. (hétfő)

10.00 Megnyitó Gadányi Károly elnök-rektorhelyettes

I. szekció

Jelenkori kommunikációs tünetjelenségek

Szekcióelnök: Balázs Géza

10.10–10.35 Koós Ildikó: A dajkanyelvi tényezők szerepe az anyanyelv-elsajátítás csecsemőkori szakaszában

10.35–11.00 Balaskó Mária: Vissza az oralitáshoz

11.00–11.25 Szatmári Petra: Aktuális nyelvhasználat és pragmatika

11.25–11.50 Tóth Erika: A tezauruszok nyelvezete

11.50–12.15 Jávorszky Ferenc: Szimbólumok, írásjelek és rövidítések hallgatóink internetes kommunikációjában

12.30 Ebéd

II. szekció

Hálózattudományi megközelítések

Szekcióelnök: Balaskó Mária

14.00–14.25 Gráfik Imre: Hálózat és/vagy modell

14.25–14.50 Koltay Tibor: Írástudások a hálózat világában

14.50–15.15 Szvetelszky Zsuzsanna: Hálózattudat: nyelvhasználat és társadalmi kommunikáció

15.15–15.40 Zsélyi Ferenc: A behálózott nyelvtani alany és a szubjektum hálózati burjánzása – a jelentés és a jelezés szerepcseréi a hálózatok ismeretelméletében

15.40–16.00 Szünet

Szekcióelnök: Szvetelszky Zsusza

16.00–16.25 Balázs László: A szervezeti kommunikáció hálózati vizsgálata. Formális és informális struktúra elemzés

16.25–16.50 Orosz Katalin: “Influenza” a tudomány szolgálatában: információterjedés bloghálózaton

16.50–17.25 Balázs Géza: Hálózatszerveződési mintázatok a természetben, a társadalomban és a nyelvben

17.25–17.50 Lengyel Zsolt: Asszociációs vizsgálatok: általános elvek

17.50–18.15 Kovács László: Nyelvi hálózatok a mentális lexikonban

18.30 Vacsora

2009. december 1. (kedd)

D épület, földszint 2-es előadó

III. szekció

Vas megyei „(nyelv)újítók” régen és ma

Szekcióelnök: Fűzfa Balázs

10.00–10.25 Katona Attila: Széchenyi István Vas megyei „hálózatai”

10.25–10.50 Bokányi Péter: A nyelvújítás kőszegi gyökerei: Faludi Ferenc – Fabchich József – Rájnis József – Guzmics Izidor

10.50–11.15 Mezősi Miklós: Értékvilág-hálózatok: Weöres Sándor és Berzsenyi Dániel. A „Történelmi Líra” kérdéséhez

11.15–11.40 Fűzfa Balázs: A „nyelv meghajlítása” – avagy a Bánk bán posztmodernségéről Pilinszky- és Ottlik-párhuzamokkal

11.40–12.05 Láng Gusztáv: Egy lehetséges Pilinszky-olvasat párhuzamai

Részletes program itt olvasható.

A konferencián elhangzott előadásokat tanulmánykötetben kívánjuk megjelentetni. A tanulmányok megküldésének határideje: 2009. november 15. A kötet várható megjelenése 2009. december. A konferencia idején már korrektúrát szeretnének adni. A tanulmánykötetben olyan, legfeljebb 10 oldalas tanulmányok megjelentetésére is lehetőség van, amelyek részben már (magyarul vagy idegen nyelven) publikálásra kerültek, de így újabb szakmai közösséghez is eljuthatnak. Amennyiben a konferencián való részvétele nem oldható meg, a tanulmányok megjelentetésére akkor is van lehetőség, de természetesen előnyt élveznek azon tanulmányok, amelyek a konferencián előadásként is elhangzottak.

Előadóinknak (igény esetén) ebédet, uzsonnát, vacsorát és 30-án estére szállást (ingyenesen) tudunk biztosítani. Az ez irányú igényeket kérjük jelezni.

Jelentkezés, további információk: Kovács László (klaszlo@btk.nyme.hu)ndor néhány versébenÚj hozzászólás