I. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére

Nagyrákos, 2002. okt. 19.