A társaság elnöke (1991-) Voigt Vilmos – néprajzkutató, folklorista, az ELTE BTK Folklore Tanszékének professzor emeritusa. A Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke.

Titkára (1992-), főtitkára (2005-): Balázs Géza – nyelvész, néprajzkutató, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára.

Titkárai:2008–2011. Nagy Levente Péter – nyelvész, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, OFFI
2011– Pölcz Ádám – nyelvészadjunktus (ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék), Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Interkulturális Kutatások Kft.

Tiszteletbeli elnökségi tagok:

Gráfik Imre múzeumi főtanácsos (Néprajzi Múzeum)
H. Varga Gyula főiskolai tanár (Eszterházy Károly Egyetem)
Kapitány Ágnes tudományos tanácsadó, egyetemi tanár (MTA TK SzI, MOME)
Kapitány Gábor tudományos tanácsadó, egyetemi tanár (MTA TK SzI, MOME)
Orosz Magdolna egyetemi tanár, tanszékvezető (ELTE)
Szívós Mihály tudományos főmunkatárs (MTA BME Térségfejlesztési Kutatócsoport)

A Magyar Szemiotikai Társaság külföldi alapító, valamint tiszteleti tagjai:

Külföldi alapító tagok:
+ Henri Broms (Finnország)
Hannu Riikonen (Finnország)
Thomas A. Sebeok (USA)

Örökös tag (Life Member)
John Deely (USA)

Tiszteleti tagok

(A tiszteleti tagokat a közgyűlés választja, általában évenként egy személyt. Minthogy arra törekszünk, hogy az oklevelet személyesen adjuk át az új tiszteleti tagnak, olykor évekig is várnunk kellett ilyen alkalomra, máskor viszont rögtönöznünk kellett. Ám az eredmény magáért beszél.)

+ Jeff Bernard (Ausztria)
Büky László
Paul Cobley (Nagy-Britannia)
Darányi Sándor (Budapest és Svédország)
+ Gérard Deladalle (Franciaország)
Gazda Klára (Románia)
Grabócz Márta (Franciaország)
+ Harkai Imre (Szerbia)
+ Józsa Péter
Kalevi Kull
+ Kanyó Zoltán
+ Leon Koj (Lengyelország)
+ Köpeczi Béla
+ Jurij Lotman (Észtország)
Solomon Marcus (Románia)
+ Máté Jakab
+ František Miko (Szlovákia)
+ Németh G. Béla
+ Ivo Osolsobě
(Csehország)
+ Papp Ferenc
Jerzy Pelc (Lengyelország)
Péntek János (Románia)
+ Petőfi S. János (Olaszország)
Augusto Ponzio (Olaszország)
Roland Posner (Németország)
+ Thomas A. Sebeok (USA)
Traian Stanciulescu (Románia)
+ Szépe György
Eero Tarasti (Finnország)
Peeter Torop (Észtország)
Elisabeth Walther (Németország)
Gloria Withalm (Ausztria)
Zsigmond Győző (Románia)
Zsilka Tibor (Szlovákia)