2021.01.26

Tájékoztatónk főnként a tagságunk informálását szolgálja, de egy-egy írásunk olykor nagyobb érdeklődést kelt.

Ilyen volt Gráfik Imre könyvismertetése a 2017/2. számunkban Thass-Thienemann Tivadar könyvéről (A nyelv interpretációja). A remek ismertetést átvette a Tinta Könyvkiadó blogja is:

https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2017/05/09/a_tuz_a_feny_a_szamok_a_hangok_a_ter_es_az_ido_szimbolikaja_nyelveszeti_es_pszichologiai_megkozelite#more12492051

Örömmel számolunk be arról, hogy a könyv második része (A nyelv interpretációja II. A nyelv tudat alatti jelentése) 2020-ban megjelent a Tinta Könyvkiadó gondozásában. A Szemiotikai Tájékoztató következő számában erről is szólunk.

Két rövid idézet Gráfik Imre írásából:

(A tűz, a fény, a számok, a hangok, a tér és az idő szimbolikája nyelvészeti és pszichológiai megközelítésben: Thass-Thienemann Tivadar magyarul megjelent könyvéről.

  • A Szemiotikai Tájékoztató olvasói bizonyára nem lepődnek meg, ha az etnoszemiotika művelőjeként egy olyan könyv ismertetésére vállalkozom, amely – szigorúan csak a címéből kiindulva – inkább a nyelvtudomány, de – tartalmát tekintve – legalább annyira a szemiotika, az irodalomtudomány, a néprajztudomány (és természetesen több más társtudomány) szempontjából is figyelmet érdemel.
  • Legvégül megemlítem még, hogy aki többet és mást is meg szándékozik tudni Thass- Thienemann Tivadarról, illetve munkásságáról, az kézbe veheti P. Müller Péter szerkesztésében a Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok: írások születése 125. évfordulójára című, Pécsett 2016-ban a Kronosz kiadásában megjelent kötetet.

(Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja I. A nyelv szimbolikus jelentése. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2016. 358 p.) Forrás: Szemiotikai Tájékoztató, Új folyam 27 (1991–) 2017. április 24. 2017. 2. számÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények