2020.12.23

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézetének KAPOCS (Kultúra, Könyvtár, Közösség – Andragógia – Pedagógia – Oktatás KutatóCSoport) multidiszciplináris kutatócsoportjának felhívása

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Művelődéstudományi Intézetének
KAPOCS (Kultúra, Könyvtár, Közösség – Andragógia – Pedagógia – Oktatás KutatóCSoport)
multidiszciplináris kutatócsoportja

ÁTMENETEK
A globális és helyi kultúrák határán

címmel konferenciát szervez 2021 tavaszán, hogy teret adjon a 21. század első két évtizede egyik legvitatottabb jelenségének, a globalizáció és a helyi kultúrák viszonyának sok szempontú megvitatására.

A konferencia célja: A termelési rendszerek egységesülése, a gazdasági folyamatok szabályozása, a multinacionális nagyvállalatok marketingpolitikája, a tömegkommunikációs eszközök univerzalitása, a migrációs folyamatok felgyorsulása olyan mélyreható változásokat idézett elő a kultúra minden területén, ami indokolttá teheti ezek vizsgálatát.
Különös hangsúlyt ad a tervezett konferenciának a COVID-19 által előidézett világméretű konfliktushelyzet, amely új megvilágításba helyezte a virtuális térben zajló folyamatokat, átalakította az oktatás és a kultúra hagyományos színtereinek működésmódját, új jelentést kapott a tudástranszfer, az információmegosztás, a globális folyamatok prognosztizálhatósága, a nemzetközi együttműködés és a be/elzárkózás formái.
A tervezett konferencia előadásai elsősorban arra keresik a választ, hogy az uniformizálódónak tetsző globális kulturális térben miként jelennek meg a lokális kultúra, a kulturális hagyomány jelenségei. Előadókat várunk a kultúra- és vallástudomány, a vizuális kultúra, az építészet, a képzőművészet, az irodalom, a PR és marketing, a politikatudomány, a média- és identitáskutatás területéről.

A konferencia időpontja: 2021. március 12-13.
Formája: hibrid – offline és online (a helyszínen megtartandó plenáris- és szekcióelőadásokat élőben közvetítjük, az online résztvevők számára BigBlueButton vagy Zoom hozzáférést biztosítunk)
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra

Jelentkezni a részvételi szándékot jelző e-mailben lehet 2021. január 2-áig a kapocs.jgypk@szte.hu címen, az online regisztrációval kapcsolatos információkat és az absztraktok formai követelményeit január 15-ig eljuttatjuk a jelentkezőknek.

Szeged, 2020. november 30.

A Konferencia szervezői:
Dr. Szirmai Éva (szirmai.eva@szte.hu), Dr. Hevesi Tímea Mária (hevesi.timea.maria@szte.hu), Dr. Urbanik Tímea (molnarne.urbanik.timea@szte.hu)Új hozzászólás