2016.02.26

Multikulturalitás. 15. Semiotica Agriensis, Eger, 2016. szeptember 30. – október 2.

A konferencia időpontja: 2016. szeptember 30. – október 2.
Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Az egykori gyarmatbirodalmak felbomlása után, a politikai, gazdasági migráció, valamint a világméretű turizmus folytán mindennapi, meghatározó élménnyé vált a sokféleség, a különbözés (másság, idegenség stb.). A hétköznapi diskurzus részévé vált a civilizációk összeütközése. A különféle eredetű társadalmi, kulturális stb. különbségek (viselkedésmódok) értelmezésére a szemiotika eszközeivel keressük a válaszokat. A multikulturalitás címszó alatt szóba kerülhetnek a multikulturális ideológiák, de a bevándorlók, a gettók, a szórványok világa; az életvezetési, öltözködési, vallási, nemi, szexuális stb. szokások és ezek tudományos megközelítésének a bemutatása is. Az előadók törekedjenek a kérdés szemiotikai megközelítésére.

A konferenciához kapcsolódóan megemlékezünk a Magyar Szemiotikai Társaság 25. éves jubileumáról. A Társasággal kapcsolatos elméleti és emlékező előadásokkal is lehet jelentkezni.

Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2016. június 30-ig.

Visszajelzés az előadás elfogadásáról a tervezett programmal: 2016. július 31.

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft.

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban megjelentetik.

A konferencia szervezőbizottsága:
dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára
dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője
dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke

A konferencia titkára: Pölcz Ádám tanársegéd, az MSZT titkára

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 06-30/318-9666

A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.

Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly FőiskolaÚj hozzászólás