2016. ápr. 26-28. Budapest-Nagyvárad

Tandem-konferencia Budapesten és Nagyváradon

Tandem-konferencia Nagyváradon és Budapesten

Konferencia, műhelybeszélgetés a nyelvtantanításról

Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság, Partiumi Keresztény Egyetem

A konferencia látogatása mindkét helyszínen ingyenes!

Ápr. 26. kedd Nagyvárad, PKE Bartók terem (Oradea, Str. Primariei Nr.36.)

10.00-13.00 Előadások

Megnyitó

Magyari Sára (PKE Tanárképző Központ): A nyelvtantanítás tízparancsolata

Balázs Géza (ELTE-PKE): Új tartalmak a nyelvtanoktatásban – furcsaságok a nyelvtankönyvekben

Baranyai Katalin (OFI, az új nyelvtankönyvek főszerkesztője): Anyanyelv és kompetenciák – nyelvtanóra széles sávon

Bartha Krisztina (PKE): Tantervi követelmények a romániai nyelvtanoktatásban az alsó tagozaton

Műhelybeszélgetések

Lakatos Ilona (NYF-PKE) – T. Károlyi Margit (NYF-PKE): A hozzáadó szemlélet az anyanyelvi nevelésben

Dénes Ágota (Csögle): Nyelvjárási háttér és nyelvi hátrányos helyzet

Takács Edit (OFI): Hogyan segítik/gátolják a terminológiai azonosságok és különbözőségek a tanítást/tanulást nyelvtankönyveinkben (magyarországi, szlovákiai, erdélyi példák alapján)

Málnási Ferenc (Kolozsvár): A romániai magyar anyanyelvi oktatás helyzete

Pölcz Ádám: A Simonyi-féle nyelvtanoktatási elképzelés alkalmazhatósága

14.00—16.00 Műhelybeszélgetés: A romániai magyar nyelvtanoktatásról. Vezeti: Magyari Sára.

Ápr. 28. MNYKNT-konferenciaterem, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. ½.

14.00—18.00

Megnyitó

Magyari Sára (PKE Tanárképző Központ): A nyelvtantanítás tízparancsolata

Molnár Mária (Pécs): A nyelvi norma szemlélete és közvetítése a magyar nyelvi tankönyvekben

Balázs Géza (ELTE-PKE): Új tartalmak a nyelvtanoktatásban

Baranyai Katalin (OFI, a nyelvtankönyvek főszerkesztője): Anyanyelv és kompetenciák – nyelvtanóra széles sávon

Jobbágy László (Miskolc): Módszertani lehetőségek és formák a nyelvtanórákon

Takács Edit (OFI): Hogyan segítik/gátolják a terminológiai azonosságok és különbözőségek a tanítást/tanulást nyelvtankönyveinkben (magyarországi, szlovákiai, erdélyi példák alapján)

Dénes Ágota (Csögle): Szófajok tanításának nehézségei

H. Tóth István (Kecskemét): Hangtan, helyesejtés, helyesírás — minden időben

Schirm Anita (SZTE): Új szövegtípusok a nyelvtan tanításában

Műhelybeszélgetés

A program támogatója az NKA.


Új hozzászólás

Aktuális rendezvények