2015.03.22

Az udvariasság szemiotikája
A konferencia időpontja: 2015. október 2-4.
Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Az emberi kapcsolatok minőségének alapvető meghatározója a kapcsolatteremtés, -tartás, kommunikációelméleti fogalommal a fatikus nyelvi kód (nyelvi elem, rítus). A különböző társadalmakban a kapcsolattartásra számos udvariassági rituálé, szimbólum, másodlagos jelrendszer jött létre. A témához a következő fogalmak kapcsolhatók: köszönés, köszöntés, bók, illem, etikett, diplomácia, udvarlás, virágnyelv. Mindezek bemutatására, elemzésére a szemiotika alkalmas keretet kínál. Ezenfelül az udvariasság elemzésében interdiszciplináris (pl. az említett kommunikációelméleten túl, pragmatikai, filozófiai, etikai, esztétikai, nyelvészeti, szociolingvisztikai, irodalmi, művészetelméleti, retorikai, valamint alkalmazott nyelvészeti) megközelítéseket is lehet alkalmazni.

A konferencia időpontja: 2015. október 2-4.
Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2015. június 30-ig.

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft.
A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban megjelentetik.

A konferencia szervezőbizottsága:

dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára
dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője
dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke
A konferencia titkára: Pölcz Ádám PhD-hallgató, az MSZT titkára

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly FőiskolaÚj hozzászólás