2014.05.12

Charles Sanders Peirce műveinek jegyzéke az MSZT honlapján.

A Magyar Szemiotikai Társaság és az MTA Szemiotikai Munkabizottsága fontosnak tartja Charles Sanders Peirce (1839-1914) amerikai filozófus és szemiotikus műveinek és a róla szóló írásoknak szélesebb szakmai körökben való megismertetését. Ezért – megemlékezve halálának századik évfordulójáról – ezúton közzéteszünk egy válogatott bibliográfiát, amelyet időnként frissíteni és bővíteni fogunk.

A bibliográfia elérhető a honlapunk Olvasószobájában.Új hozzászólás