2014. okt. 3–5. Eger

Tájszemiotika – szemiotikai tájképek

A digitalizáció, új rögzítési és elemzési technológiák elősegítik a vizuális antropológiai, szemiotikai jelenségek pontosabb dokumentálását, az összehasonlítást, a (kép)elemzés elmélyülését. A korábbi vizuális antropológiai, szemiotikai kutatások új erőre kaphatnak. Egyes részterületek – mint például a vizuális nyelvhasználat a nyelvi tájkép (pl. egy- és többnyelvű feliratok) – kutatása önálló részdiszciplínává vált.

A Magyar Szemiotikai Társaság a Semiotica Agriensis konferenciasorozatban 2014-ben a Tájszemiotika – szemiotikai tájképek témát tűzi ki. Javasolt elméleti, gyakorlati (módszertani témák): egy valós, elbeszélt vagy fiktív táj jelelemei, jelkapcsolatai; egy konkrét táj szemiotikai leírása; egy szemiotikai jelenség (objektum) vizsgálata a tájban; alkalmazott tájszemio­tika: a szemiózis vizsgálata az ember átalakította tájon, részletkérdésként megjelenhet a nyelvi táj leírása is. A jelzett megközelítések a szemiotika törekvéseihez igazodva összefoghatják a földrajzi, néprajzi, irodalmi, filológiai, nyelvészeti, de akár kertészeti vagy építészeti megközelítéseket is.

A konferencia időpontja: 2014. október 3-5.

Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2014. június 30-ig.

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft.

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban megjelentetik.

A konferencia szervezőbizottsága:

dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára

dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője

dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke

A konferencia titkára: Pölcz Ádám PhD-hallgató, az MSZT titkára

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666

A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.

Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly FőiskolaÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények