2013.09.16

A szeptember 18–19. között tartandó nyitrai konferencia programja.

A konferencia programja:

Szeptember 18. (szerda)

12.00–14.00: Regisztráció

14.00: Megnyitó (1. emelet, A-112-es terem)

Plenáris előadások: (A-112)

14.05 –14.45: Hoffmann István: Név és jelentés

14.45 –15.25: Voigt Vilmos: A népmesei nevek szemiotikája

15.25 –15.45: Vita

15.45 –16.00: Kávészünet

Szekcióelőadások (A-112)

16.00 –16.20: Szirmai Éva: A név hatalma – a hatalom nevei

16.20 –16.40: Németh Zoltán: Név, álnév, hatalom

16.40 –17.00: Tóth Szergej: Ideológiák, rezsimek, diktatúrák a nevek tükrében

17.20 –17.40: Angyal László: Nevek holdudvarában (a Krúdy–hősök „varázshegye”)

17.40 –18.00: Vita

19.00: Fogadás (A-9-es terem, földszint)

Szeptember 19. (csütörtök)

Szekcióelőadások (A-112)

9.00 –9.20: Haindrich Helga Anna: A keresztnév mint az identitás szimbolikus jele

9.20 –9.40: Bauko János: A tulajdonnév identitásjelölő funkciója

9.40 –10.00: Schirm Anita: A nevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről

10.00 –10.20: Vita

10.20 –10.40: Kávészünet

10.40 –11.00: Farkas Tamás: Név és névtelenség

11.00 –11.20: Ujvári Edit: Névtelen mesterek és szignatúrák a középkori művészetben

11.20 –11.40: Andok Mónika: A megnevezés művelete és tétje a médiában

11.40 –12.00: Büky László: Nevek lírai környezetben

12.00 –12.20: Vita

12.30–14.00: Ebédszünet

Szekcióelőadások (A-112)

14.20 – 14.40: T. Somogyi Magda: A tulajdonnevek helye az írói szótárakban

14.40 – 15.00: Mikesy Gábor: A jelentésszerkezet változásai mikrotoponímiai nevek körében

15.00 – 15.20: Massányi Kinga Éva: Cégnevek etimológiája

15.20 – 15.35: Vita

15.35– 15.50: Kávészünet

15.50 – 16.10: Slíz Mariann: Az irodalmi nevek mint szignálok üzeneteinek kiválasztása

16.10 – 16.30: Petres Csizmadia Gabriella: Mesés nevek a Rumini–világban

16.30 – 16.50: N. Tóth Anikó: Kötelez a név? (A tulajdonnevek szerepe Grendel Lajos New Hont–trilógiájában)

16.50 – 17.10: Benyovszky Krisztián: Egy rosszhírű utca és környéke (Poe–újraírások névszemiotikai tanulságai)

17.10 – 17.30: Vita, zárszóÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények