2013.03.26

Az 1980-as években a narratológiában is megjelent az interdiszciplináris nézőpont. Megváltozott a szöveghez, és ezáltal az irodalomhoz való viszony is. Bene Adrián írása az Olvasószobában.

Bene Adrián: Művészet és narratológia. “A művészet mint szöveg” Narratológiai, szemiotikai, transzmediális megközelítések. Kétnapos nemzetközi tudományos találkozó Párizsban (2012. december 7–8.)Új hozzászólás