2012.08.2

A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommuni-kációtudományi Tanszéke, a MAB kommunikációtudományi szekciója, a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ megrendezi Egerben 2012. szeptember 28-30. között a 10. Semiotica Agriensis konferenciát.

A konferencia fő témái:

A jelek osztályozásai (szept. 28.)

A test szemiotikája (szept. 29.)

A mai szemiotika kérdései (szept. 30.)

Helyszín: Dobó István Vármúzeum konferenciaterem, valamint Eszterházy Károly Főiskola, Eger

A tervezett program:

–  Tudományos konferencia a megjelölt témakörökben

–     Ifjú szemiotikusok 10. konferenciája (bármilyen szemiotikai téma)

–     Plenáris és poszterelőadások

–     A Szemiotikai Tájékoztató 20. évfordulós (2011/4.) ünnepi számának, a Magyar szemiotikai tanulmányok 25-26. (Nyelv és kultúra), valamint 27. (Gasztroszemiotika) kötetének bemutatója

Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, kommunikáció-, médiaelméleti, informatikai, hálózatkutatási, pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek előadással egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi.

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 18.

Jelentkezni az előadás címének és néhány mondatos összefoglalójának megküldésével lehet

a következő címen: szemiotika@szemiotika.hu.

Regisztrációs és publikációs díj (csak előadóknak): 5000 Ft, amelyet az előadás elfogadása esetén 2012. augusztus 31-ig kell a következő számlaszámra utalni: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság).

A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság várhatóan 2013-ban megjelenteti.

Információ: A konferencia titkára: Pölcz Ádám: szemiotika@szemiotika.hu és iroda@e-nyelv.hu. Tel.: 30-318-9666. Étkezési és szálláslehetőségekről külön kérésre 2012. szeptemberében tudunk információt adni.

Budapest–Eger, 2012. június

Dr. Voigt Vilmos               Dr. Balázs Géza                    Dr. H. Varga Gyula

professor emeritus               egyetemi tanár                         főiskolai tanárÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények